Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Ansøgerprofil

  • En videregående uddannelsesinstitution etableret i et program- eller partnerland.
  • Ansøgeren søger på vegne af et partnerskab mellem andre videregående uddannelsesinstitutioner eller andre uddannelsesinteressenter, som har udformet og vil levere den integrerede fælles masteruddannelse.

Varighed: 6 akademiske år, som omfatter mindst 4 udgaver af masterprogrammet.

Tilskud pr. projekt: op til 5 mio. EUR

EU-stipendier til enkeltpersoner: 1400 EUR om måneden (højst 24 måneder)

Om de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Erasmus Mundus-masteruddannelser er integrerede studieprogrammer af høj kvalitet på masterniveau. Programmerne udformes og leveres af et internationalt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande verden over. Partnerskabet kan også inddrage andre uddannelsesmæssige og/eller ikke-uddannelsesmæssige partnere med særlig ekspertise og interesse på studieområdet.

EU bidrager med finansiering til disse programmer og til stipendier, som programmerne tilbyder de bedste studerende, som har ansøgt fra hele verden.

Aktiviteter og resultater

  • En fælles Erasmus Mundus-masteruddannelse er et fælles udformet og fuldt integreret pensum. Forslag til Erasmus Mundus-masteruddannelser skal allerede i ansøgningsfasen indeholde færdigudviklede fælles studieprogrammer, der er klar til brug og til at blive annonceret internationalt umiddelbart efter udvælgelsen af forslaget.
  • Uddannelsen skal leveres af et partnerskab med mindst tre fuldgyldige videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være programlande.
  • Varigheden af en fælles Erasmus Mundus-masteruddannelse: Et til to akademiske år (60, 90 eller 120 ECTS-point)
  • Pensum for den fælles Erasmus Mundus-masteruddannelse skal omfatte mindst to studieperioder i to lande (som ikke må være de studerendes bopælsland), hvoraf mindst ét skal være et programland
  • Hvilket eksamensbevis får man? Man får enten ét fælles eksamensbevis (anbefalet) eller flere eksamensbeviser

Ansøgninger og flere oplysninger

Finansieringsmuligheder for 2021-2027 og oplysninger om ansøgningsmuligheder annonceres på Europa-Kommissionens portal for finansierings- og udbudsmuligheder.

Information om muligheder

Læs programguiden for Erasmus+ for yderligere oplysninger om disse muligheder.

Flere oplysninger

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Lukket
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).