Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Ansøgerprofil

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et deltagelsesberettiget land, kan indgive en ansøgning. Ansøgeren ansøger på vegne af et partnerskab, der omfatter andre videregående uddannelsesinstitutioner. Forslaget skal indeholde et færdigudviklet og akkrediteret fælles studieprogram, der er klar til at brug og til at blive annonceret internationalt, hvis det udvælges.

Om de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er integrerede studieprogrammer af høj kvalitet på masterniveau. De er udformet og leveres af et internationalt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner. En fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus omfatter mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet (tidligere kaldet "programlande").

Et studieprogram for en fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus kan også inddrage andre uddannelsesmæssige og/eller ikke-uddannelsesmæssige partnere med særlig ekspertise og interesse på studieområdet.

EU yder støtte til både at gennemføre disse programmer og tilbyde stipendier til de bedste studerende, som har ansøgt fra hele verden.

Varighed: 6 studieår, som omfatter mindst 4 udgaver af masterprogrammet.

Tilskud pr. projekt: op til 5 mio. EUR

EU-stipendier til enkeltpersoner: 1400 EUR om måneden (højst 24 måneder)

Aktiviteter og resultater

Det fuldt integrerede pensum skal omfatte mindst to studieperioder i to lande (som er forskellige fra de studerendes bopælsland), hvoraf mindst ét skal være et EU-land eller et tredjeland, der er associeret med programmet. En fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus optager fremragende studerende fra hele verden.

Varighed af hver udgave af masteruddannelsen: Et til to studieår (60, 90 eller 120 ECTS-point)

Hvilket eksamensbevis får man? Enten ét fælles eksamensbevis (anbefalet) eller flere eksamensbeviser

Ansøgninger og flere oplysninger

Erasmus Mundus i programvejledningen for Erasmus+

Lær, hvordan man ansøger for første gang

Related funding calls

Related documents