Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus

Profil tal-applikant

Kwalunkwe istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja (HEI) stabbilita f’pajjiż eliġibbli tista’ tissottometti applikazzjoni. L-applikant japplika f’isem sħubija li tinkludi HEIs oħrajn. Il-proposta għandha tippreżenta programm ta’ studju konġunt kompletament żviluppat u akkreditat, lest biex jitmexxa u jiġi reklamat madwar id-dinja, jekk jintgħażel.

Dwar il-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus

Il-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus huma programmi ta’ studju integrati u ta’ livell għoli fil-livell ta’ master. Huma mfasslin u mwasslin minn sħubija internazzjonali ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja. EMJM jinvolvi mill-anqas tliet HEIs minn tliet pajjiżi differenti, li mill-anqas tnejn minnhom iridu jkunu Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (preċedentement imsejħin Pajjiżi tal-Programm).

Barra minn hekk, programm ta’ studju tal-EMJM jista’ jinvolvi sħab edukattivi u/jew mhux edukattivi oħrajn b’għarfien espert u interess speċifiċi fil-qasam tal-istudju.

L-UE tipprovdi finanzjament kemm għat-tmexxija ta’ dawn il-programmi kif ukoll għall-offerta ta’ boroż ta’ studju kompetittivi lill-aqwa studenti madwar id-dinja.

Tul ta’ żmien: 6 snin akkademiċi, li jkopru mill-anqas 4 edizzjonijiet tal-programm tal-masters

Għotja għal kull proġett: sa €5 miljun

Borża ta’ studju tal-UE għall-individwi: €1,400 fix-xahar (massimu ta’ 24 xahar)

Attivitajiet u eżiti

Il-kurrikulu integrat bis-sħiħ irid jinkludi mill-anqas 2 perjodi ta’ studju fi żewġ pajjiż (differenti mill-pajjiż ta’ residenza tal-istudenti), li mill-anqas wieħed minnhom irid ikun Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm. EMJM jirreġistra studenti eċċellenti madwar id-dinja.

Tul ta’ żmien ta’ kull edizzjoni tal-master: minn sena sa sentejn akkademiċi (60, 90 jew 120 kreditu tal-ECTS)

Tip ta’ lawrja mogħtija: lawrja konġunta (rakkomandata) jew lawrji multipli

Applikazzjonijiet u aktar informazzjoni

Erasmus Mundus fil-gwida tal-Programm Erasmus+

Tgħallem kif tapplika għall-ewwel darba

Related funding calls

Related documents