Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Masteratele comune Erasmus Mundus

Profilul solicitanților

Pot depune dosare toate instituțiile de învățământ superior care au sediul într-o țară eligibilă. Solicitantul depune dosarul în numele unui parteneriat care include și alte instituții de învățământ superior. Propunerea trebuie să prezinte un program de studiu comun complet dezvoltat și acreditat, gata să funcționeze și să fie promovat la nivel mondial dacă este selectat.

Despre masteratele comune Erasmus Mundus

Masteratele comune Erasmus Mundus (EMJM) sunt programe integrate de studii de masterat de o calitate excepțională. Ele sunt concepute și realizate printr-un parteneriat internațional între instituții de învățământ superior. Fiecare astfel de program trebuie să implice cel puțin trei instituții de învățământ superior din trei țări diferite, dintre care cel puțin două trebuie să fie state membre ale UE și țări terțe asociate la program (denumite anterior țări participante la program).

Programul de studiu EMJM poate include și alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din alte domenii, care au cunoștințe de specialitate în disciplinaele studiate.

UE oferă finanțare atât pentru derularea acestor programe, cât și pentru acordarea de burse competitive celor mai buni studenți din lume.

Durata: 6 ani universitari, acoperind cel puțin 4 ediții ale programului de masterat

Valoarea grantului per proiect: maximum 5 milioane EUR

Valoarea bursei oferite de UE masteranzilor: 1 400 EUR pe lună (maximum 24 de luni)

Activități și rezultate

Programa pe deplin integrată trebuie să includă cel puțin 2 perioade de studiu în 2 țări (diferite de țara de reședință a masteranzilor), dintre care cel puțin una trebuie să fie o țară din UE sau o țară terță asociată la program. Programele EMJM se adresează studenților de excepție din întreaga lume.

Durata fiecărei ediții a masteratului: 1-2 ani universitari (60, 90 sau 120 de credite ECTS).

Tipul diplomei acordate: fie o diplomă comună (recomandată), fie mai multe diplome.

Depunerea dosarelor și alte informații

Erasmus Mundus în Ghidul programului Erasmus+

Aflați cum să vă depuneți dosarul pentru prima dată

Related funding calls

Related documents