Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Tko može biti prijavitelj?

Prijavu može podnijeti svako visoko učilište s poslovnim nastanom u zemlji koja ispunjava uvjete. Prijavitelj podnosi zahtjev u ime partnerstva koje uključuje druga visoka učilišta. Prijedlog mora sadržavati potpuno razrađen i akreditiran združeni studijski program, spreman za pokretanje i oglašavanje u cijelom svijetu u slučaju da bude odabran.

O združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus integrirani su programi na diplomskoj razini. Osmišljeni su i provode se u okviru međunarodnog partnerstva visokih učilišta. Združeni diplomski studij uključuje najmanje tri visoka učilišta iz triju različitih država, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (prethodno zvane „programske zemlje”).

Osim toga, u programu prema potrebi mogu sudjelovati i drugi partneri iz odgojno-obrazovnog sustava i/ili izvan njega s posebnim stručnim znanjem u predmetnom studijskom području.

EU osigurava financijska sredstva za vođenje tih programa i konkurentne stipendije za najbolje studente iz cijelog svijeta.

Trajanje: 6 akademskih godina, koje obuhvaćaju najmanje 4 generacije diplomskog studija

Iznos bespovratnih sredstava po projektu: do 5 milijuna EUR

Stipendija EU-a za pojedince: 1400 EUR mjesečno (najdulje 24 mjeseca)

Aktivnosti i ishodi

Potpuno integrirani kurikulum mora uključivati najmanje dva razdoblja studiranja u dvjema državama (različite od države boravišta studenta), a barem jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu. Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus upisuju izvrsne studente iz cijelog svijeta.

Trajanje svake generacije diplomskog studija: 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ECTS bodova).

Vrsta diplome: združeni akademski naziv (preporučeno) ili višestruki akademski naziv.

Prijave i dodatne informacije

Erasmus Mundus u Vodiču kroz program Erasmus+

Saznajte kako se prvi put prijaviti

Related funding calls

Related documents