Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spoločný študijný program Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Profil žiadateľa

Prihlášku môže podať každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania so sídlom v oprávnenej krajine. Žiadateľ podáva prihlášku v mene partnerstva, ktoré zahŕňa iné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. V návrhu sa musí predložiť plne rozvinutý a akreditovaný spoločný študijný program, ktorý je možné bezprostredne realizovať a propagovať na celom svete, ak bude vybraný.

Viac o spoločných študijných programoch Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Spoločný študijný program Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia je integrovaný študijný program na vysokej úrovni pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto programy navrhuje a realizuje medzinárodné partnerstvo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Sú do nich zapojené aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu (predtým nazývané krajiny zapojené do programu).

Spoločné programy Erasmus Mundus môžu zahŕňať aj ďalších partnerov z pedagogického/mimo pedagogického prostredia, ktorí majú špecifické odborné znalosti a záujem v oblasti štúdia.

EÚ poskytuje finančné prostriedky na realizáciu týchto programov, ako aj na poskytovanie konkurenčných štipendií najlepším študentom na celom svete.

Trvanie: šesť akademických rokov, ktoré pokrývajú najmenej štyri ročníky študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Grant na projekt: do výšky 5 miliónov EUR.

Štipendiá EÚ pre jednotlivcov: 1 400 EUR za mesiac (max. 24 mesiacov).

Činnosti a výsledky

Plne integrovaný učebný plán musí pozostávať aspoň z dvoch študijných pobytov v dvoch krajinách (iných než krajina vášho pobytu), pričom aspoň jedna z týchto krajín musí byť členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu. Do spoločného magisterského programu Erasmus Mundus sa zapisujú vynikajúci študenti z celého sveta.

Trvanie každého magisterského programu: jeden až dva akademické roky (60, 90 alebo 120 kreditov ECTS).

Druhy udeľovaných titulov: buď spoločný diplom (odporúčaná možnosť), alebo viacnásobný diplom.

Prihlášky a ďalšie informácie

Erasmus Mundus v sprievodcovi programom Erasmus+

Zistite, ako prvýkrát podať prihlášku

Related funding calls

Related documents