Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Profil žadatele

Žádost může podat jakákoli vysokoškolská instituce usazená ve některé ze způsobilých zemí. Uchazeč podává žádost jménem partnerství, kterého se účastní další vysokoškolské instituce. Předložený návrh musí obsahovat plně rozpracovaný a akreditovaný společný studijní program, který bude připraven k realizaci a bude propagován po celém světě, bude-li vybrán.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Společné magisterské studium Erasmus Mundus tvoří velmi kvalitní a integrované studijní programy na magisterské úrovni. Vytvářejí a provádějí je mezinárodní partnerství vysokoškolských institucí. Společné magisterské studium Erasmus Mundus musí zahrnovat nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být členské státy či třetí země přidružené k programu (dříve nazývané programové země).

Součástí společného magisterského studia EM mohou být také další vzdělávací anebo nepedagogičtí partneři se specifickými odbornými znalostmi a zájmem o oblast studia.

EU poskytuje finanční prostředky jak na provádění těchto programů, tak na poskytování konkurenčních stipendií vynikajícím studentům z celého světa.

Doba trvání: 6 akademických roků zahrnujících nejméně 4 ročníky magisterského programu

Maximální výše grantu: až 5 milionů EUR

Evropské stipendium pro jednotlivce: 1 400 EUR měsíčně (maximálně 24 měsíců)

Činnosti a výsledky

Plně integrovaný učební plán programu musí zahrnovat alespoň 2 studijní pobyty ve 2 zemích (jiné, než je země bydliště studenta), z nichž alespoň jedna musí být členská země nebo třetí země přidružená k programu. Do společného magisterského studia se mohou zapisovat vynikající studenti z celého světa.

Doba trvání každého běhu: 1 až 2 akademické roky (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS)

Typ udělovaného titulu: buď společný magisterský titul (doporučeno), nebo více titulů

Jak se přihlásit a kde získat další informace

Erasmus Mundus v příručce k programu Erasmus+

Pro ty, co se hlásí poprvé

Related funding calls

Related documents