Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Kdo se lahko prijavi

Prijavi se lahko katera koli visokošolska institucija s sedežem v upravičeni državi. Prijaviteljica se prijavi v imenu partnerstva, ki vključuje druge visokošolske institucije. Predlog mora vsebovati popolnoma razvit in akreditirani skupni študijski program, ki se lahko takoj izvaja in po izboru oglašuje po svetu.

O skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je celosten magistrski študijski program na visoki ravni. Oblikuje in izvaja ga mednarodno partnerstvo visokošolskih ustanov. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus izvaja partnerstvo vsaj treh partnerskih visokošolskih institucij iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu (prej imenovane države programa).

Študijski program lahko vključuje tudi druge izobraževalne in/ali neizobraževalne partnerje s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za študijsko področje.

Te programe in štipendije, za katere se potegujejo najboljši študenti po svetu, financira EU.

Trajanje: 6 študijskih let z vsaj 4 izvedbami magistrskega programa

Znesek nepovratnih sredstev na projekt: do 5 milijonov evrov

Štipendija EU za posameznike: 1 400 evrov na mesec (največ 24 mesecev)

Dejavnosti in rezultati

V celoti integriran učni načrt mora vsebovati vsaj dve študijski obdobji v dveh državah (ne v državi prebivanja študentov), od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus vpisuje odlične študente z vsega sveta.

Trajanje izvajanja posameznega magistrskega študija: 1 do 2 študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).

Vrsta podeljene diplome: skupna diploma (priporočeno) ali večkratne diplome.

Prijava in dodatne informacije

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ – ukrep Erasmus Mundus

Kako se prijaviti

Related funding calls

Related documents