Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Kas gali teikti paraiškas

Paraiškas gali teikti bet kuri reikalavimus atitinkančioje šalyje įsisteigusi aukštojo mokslo institucija. Pareiškėjas teikia paraišką partnerystės, kuriai priklauso ir kitos aukštojo mokslo institucijos, vardu. Pasiūlyme turi būti pristatyta visapusiškai parengta ir akredituota jungtinė studijų programa, kurią galima pradėti įgyvendinti ir viešinti visame pasaulyje, jei ji bus atrinkta.

Apie „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos yra aukšto lygio magistrantūros pakopos integruotosios studijų programos. Jos rengiamos ir įgyvendinamos pagal tarptautinę aukštojo mokslo institucijų partnerystę. „Erasmus Mundus“ jungtinėse magistrantūros studijų programose dalyvauja bent trys aukštojo mokslo institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi turi būti ES valstybės narės ir programos asocijuotosios trečiosios valstybės (anksčiau vadintos programos šalimis).

Be to, „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje gali dalyvauti kiti švietimo ir (arba) ne švietimo srities partneriai, turintys specialių žinių ir interesų studijų srityje.

ES teikia finansavimą, skirtą tiek šioms programoms vykdyti, tiek konkurencingoms stipendijoms geriausiems studentams visame pasaulyje teikti.

Trukmė: 6 akademiniai metai, apimantys bent 4 magistrantūros programos laidas.

Dotacijos suma vienam projektui: iki 5 mln. EUR.

ES stipendija atskiriems asmenims: 1 400 EUR per mėnesį (ne daugiau kaip 24 mėn.).

Veikla ir rezultatai

Visiškai integruotą mokymo programą turi sudaryti du studijų laikotarpiai dviejose šalyse (kurios nėra studentų gyvenamosios šalys), kurių bent viena turi būti ES valstybė narė arba programos asocijuotoji trečioji valstybė. Pagal „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas studijuoti priimami pažangūs studentai iš viso pasaulio.

Kiekvienos magistrantūros programos laidos trukmė: 1–2 akademiniai metai (60, 90 arba 120 ECTS kreditų).

Suteikiamo laipsnio rūšis: jungtinis laipsnis (rekomenduojama) arba dauginiai laipsniai.

Paraiškos ir daugiau informacijos

„Erasmus Mundus“ programos „Erasmus+“ vadove

Sužinokite, kaip pateikti pirmą paraišką

Related funding calls

Related documents