Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Профил на кандидата

Всяко висше училище (ВУ), установено в държава с право на участие, може да подаде заявление. Кандидатът кандидатства от името на партньорство, което включва и други ВУ. В предложението трябва да бъде представена напълно разработена и акредитирана съвместна програма за обучение, готова за изпълнение и популяризиране в целия свят, ако бъде избрана.

За съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) са високо интегрирани магистърски учебни програми. Те се разработват и осъществяват чрез международно партньорство на висши училища. Дадена СМПЕМ включва най-малко три ВУ от три различни държави, от които поне две трябва да са държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата (наричани преди държави по програмата).

Освен това дадена програма за обучение може да включва и други партньори от сферата на образованието или извън нея, които имат специфичен експертен опит и интерес в областта на програмата.

ЕС предоставя финансиране както за изпълнението на тези програми, така и за предлагането на конкурентни стипендии за най-добрите студенти от цял свят.

Продължителност: 6 академични години, които обхващат поне 4 издания на магистърската програма

Безвъзмездна помощ за проект: до 5 млн. евро

Стипендии от ЕС за физически лица: 1400 евро месечно (максимум 24 месеца)

Дейности и резултати

Напълно интегрираната учебна програма трябва да включва поне 2 учебни периода в 2 държави (различни от държавата на пребиваване на студента), като поне една от тях трябва да бъде държава от ЕС или трета държава, асоциирана към програмата. В СМПЕМ се записват отлични студенти от цял свят.

Продължителност на всяко издание на магистърската програма: 1 до 2 академични години (60, 90 или 120 кредита по ECTS)

Видове дипломи: съвместна диплома (препоръчително) или няколко дипломи.

Кандидатстване и повече информация

„Еразмус Мундус“ в ръководството за програма „Еразъм+“

Научете как да кандидатствате за първи път

Related funding calls

Related documents