Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Pályázói profil

  • Mindazok a felsőoktatási intézmények benyújthatnak pályázatot, amelyek székhelye valamelyik program- vagy partnerországban található.
  • A pályázó annak a – más felsőoktatási intézmények vagy egyéb, az oktatásban érdekelt felek által alkotott – partnerségnek a nevében pályázhat a támogatásra, amely az integrált közös mesterképzési programot kidolgozta és a jövőben megvalósítja.

Időtartam: 6 tanév, mely a mesterképzési program legalább négy (1 vagy 2 tanévnek megfelelő) évfolyamát lefedi

Támogatás összege projektenként: legfeljebb 5 millió euró

A hallgatóknak szóló uniós ösztöndíj összege: havi 1400 euró (legfeljebb 24 hónapon keresztül)

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések magas szinten integrált mesterszintű tanulmányi programok. A programokat olyan, nemzetközi partnerséget alkotó felsőoktatási intézmények dolgozzák ki és valósítják meg, amelyek a világ különböző országaiban működnek. A partnerségben egyéb, a kérdéses tanulmányi területeken speciális szaktudással rendelkező, illetve érdekelt oktatási és/vagy nem oktatási partnerek is részt vehetnek.

Az EU támogatást biztosít a programok megvalósításához és a programra jelentkező, világviszonylatban legjobb tanulmányi eredményt felmutató diákok által elnyerhető ösztöndíjakhoz.

Tevékenységek és eredmények

  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok közösen kidolgozott, teljesen integrált tantervre épülnek. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési pályázatoknak a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően elindítható és világszerte meghirdethető közös tanulmányi programot kell felvázolniuk.
  • A programot olyan, legalább 3 felsőoktatási intézményből álló partnerségnek kell megvalósítania, melyben az intézmények teljes jogú partnerként vesznek részt. További követelmény, hogy a részt vevő intézmények 3 különböző országból kerüljenek ki, és ezek közül legalább 2 programország legyen.
  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok időtartama 1–2 tanév (60, 90 vagy 120 ECTS-kredit).
  • Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok esetében a hallgatóknak legalább két tanulmányi időszakot kell teljesíteniük két országban, amelyek közül legalább az egyiknek programországnak kell lennie. (Mindkét országnak különböznie kell a hallgató tartózkodási helye szerinti országtól.)
  • Típusát tekintve a program elvégzésekor kiállított oklevél vagy egyetlen, közös oklevél (ajánlott oklevéltípus), vagy ún. többes oklevél.

Pályázati lehetőségek és tudnivalók

A 2021 és 2027 közötti időszakra meghirdetett finanszírozási lehetőségekről és a pályázás módjáról az Európai Bizottság finanszírozási és közbeszerzési lehetőségekről szóló portálján lehet tájékozódni.

Lehetőségek

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) további információkkal szolgál ezekről a lehetőségekről.

További információk

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Lezárt
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).