Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

Gewenst profiel

Elke instelling voor hoger onderwijs die in een in aanmerking komend land is gevestigd, kan een aanvraag indienen. De aanvrager dient een aanvraag in namens een partnerschap dat andere instellingen voor hoger onderwijs omvat. Het voorstel moet een compleet uitgewerkt en geaccrediteerd gezamenlijk studieprogramma betreffen, dat klaar is voor de start en, indien het wordt geselecteerd, meteen wereldwijd kan worden gepromoot.

Over de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn geïntegreerde masterprogramma’s op hoog niveau. De programma’s worden opgezet en uitgevoerd door een internationaal partnerschap van instellingen voor hoger onderwijs. Bij een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus zijn ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs betrokken uit drie verschillende landen, waaronder ten minste twee EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen (voorheen programmalanden genoemd).

Aan een studieprogramma van gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus kunnen ook andere partners – binnen of buiten het onderwijs – met een specifieke deskundigheid in en belang bij het studiegebied deelnemen.

De EU verleent financiering voor de uitvoering van deze programma’s en voor competitieve beurzen voor de beste studenten uit de hele wereld.

Duur: zes academiejaren, waaronder minstens vier edities van het masterprogramma

Subsidie per project: tot 5 miljoen euro

EU-beurzen voor individuele studenten: 1 400 euro per maand (max. 24 maanden)

Activiteiten en resultaten

Het volledig geïntegreerde curriculum moet minstens twee studieperioden in twee landen omvatten (niet in het land waar de student woont), waaronder ten minste een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land. Voor een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus worden uitstekende studenten van over de hele wereld aangenomen.

Duur van elke editie van de masteropleiding: één tot twee academiejaren (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten)

Soort diploma: een gemeenschappelijke titel (aanbevolen) of een meervoudige titel

Aanvragen en meer informatie

Erasmus Mundus in de Erasmus+-programmagids

Hoe dient u uw eerste aanvraag in?

Related funding calls

Related documents