Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kwalifikującym się kraju. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu partnerstwa obejmującego inne instytucje szkolnictwa wyższego. We wniosku należy przedstawić w pełni opracowany i akredytowany wspólny program studiów, który o ile zostanie wybrany, będzie gotowy do realizacji i reklamowany na całym świecie.

Czym są wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)?

EMJM to wysokiej jakości i zintegrowane programy studiów na poziomie magisterskim. Są one opracowywane i realizowane w ramach międzynarodowego partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego. Angażują one co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych państw, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem (wcześniej zwanymi krajami uczestniczącymi w programie).

Dodatkowo program studiów EMJM może angażować innych partnerów z sektora edukacji lub spoza niego posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów.

UE zapewnia środki finansowe zarówno na prowadzenie tych programów, jak i na oferowanie konkurencyjnych stypendiów najlepszym studentom na całym świecie.

Czas trwania: 6 lat akademickich obejmujących co najmniej 4 edycje programu magisterskiego.

Kwota dofinansowania na projekt: do 5 mln euro

Kwota stypendium indywidualnego: 1400 euro miesięcznie (maksymalnie przez 24 miesiące).

Działania i wyniki

Obowiązkowe jest spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch różnych krajach (które nie są krajem zamieszkania studenta), z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim lub państwem trzecim stowarzyszonym z Programem. W EMJM biorą udział wybitni studenci na całym świecie.

Czas trwania każdego programu magisterskiego: 1 rok do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Rodzaj przyznawanego dyplomu: wspólny dyplom (zalecany) lub wiele dyplomów.

Składanie wniosków i dodatkowe informacje

Erasmus Mundus w przewodniku po programie Erasmus+

Dowiedz się, jak złożyć wniosek po raz pierwszy

Related funding calls

Related documents