Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Taotleja profiil

Taotluse võivad esitada kõik kõrgkoolid, mis on asutatud rahastamiskõlblikus riigis. Taotleja esitab taotluse teisi kõrgkoole hõlmava partnerluse nimel. Taotlus peab sisaldama täielikult väljatöötatud ja akrediteeritud ühisõppekava, mida saab hakata rakendama ja kogu maailmas tutvustama, juhul kui projekt välja valitakse.

Erasmus Munduse ühistest magistriõppekavadest

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on kõrgetasemelised ja integreeritud magistritaseme õppeprogrammid. Neid kavandatakse ja viiakse ellu kõrgkoolide rahvusvahelise partnerluse kaudu. Selline magistriõppekava hõlmab vähemalt kolme kõrgkooli kolmest eri riigist, kusjuures vähemalt kaks riiki peavad olema ELi liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid (varem nimetati neid programmiriikideks).

Lisaks võivad ühises magistriõppekavas osaleda ka teised haridus- ja/või haridusvälised partnerid, kellel on õppevaldkonnas eriteadmised ja huvi selle vastu.

EL rahastab neid programme ja konkurentsipõhiseid stipendiume, mida programmide raames pakutakse parimatele üliõpilastele kogu maailmast.

Kestus: kuus akadeemilist aastat, mis hõlmab vähemalt nelja järjestikust magistriprogrammi

Toetus projekti kohta: kuni 5 miljonit eurot

ELi stipendiumid üksikisikutele: 1400 eurot kuus (kuni 24 kuud)

Tegevus ja tulemused

Täielikult integreeritud õppekava peab sisaldama vähemalt kaht õppeperioodi kahes riigis (v.a üliõpilase elukohariik), millest vähemalt üks peab olema ELi liikmesriik või programmiga liitunud kolmas riik. Erasmus Munduse ühistesse magistriõppekavadesse võetakse õppima tipptasemel üliõpilasi kogu maailmast.

Iga magistrilennu kestus: 1–2 õppeaastat (60, 90 või 120 ECTSi ainepunkti).

Omistatava kraadi liik: kas ühiskraad (soovitatav) või mitu kraadi.

Taotlused ja lisateave

Erasmus Munduse teave Erasmus+ programmijuhendis

Kuidas esimest korda taotleda

Related funding calls

Related documents