Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samarbete mellan organisationer och institutioner

Samarbetet mellan organisationer och institutioner väntas leda till utveckling, överföring och/eller genomförande av innovativa metoder inom organisationer och på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Möjligheter

Partnerskap för samarbete

Tack vare den här insatsen får de deltagande organisationerna erfarenhet av internationellt samarbete. De kan också öka sin kapacitet och få fram innovativa resultat av hög kvalitet. Beroende på projektmål, medverkande organisationer, förväntat genomslag och andra faktorer kan partnerskapen variera när det gäller storlek och omfattning och anpassa sin verksamhet därefter.

  • Samarbetspartnerskap
  • Småskaliga partnerskap

Läs mer om partnerskap för samarbete

Innovationsallianser

Innovationsallianserna ska stärka Europas innovationskapacitet inom bland annat högre utbildning, yrkesutbildning och näringsliv.

Läs mer om innovationsallianser

Kapacitetsuppbyggnad (högre utbildning)

Projekten ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

Kapacitetsuppbyggnad (ungdomsverksamhet)

Initiativen ska främja samarbete och utbyten, förbättra ungdomsverksamheten och se till att den erkänns och stödja nya utbytesprogram för icke-formellt lärande i partnerländerna.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnad inom ungdomsverksamhet

Förberedelser av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Projekten stöder utformningen av studieprogram på masternivå som genomförs gemensamt av ett internationellt konsortium av lärosäten från olika länder i världen.

Läs mer om förberedelser av masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är studieprogram av hög kvalitet på masternivå.

Läs mer om Erasmus Mundus masterprogram

Download