Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Muligheder for organisationer

Organisationer, der ønsker at deltage i Erasmus+, kan komme med i en række udviklings- og netværksaktiviteter – bl.a. strategisk forbedring af medarbejdernes faglige færdigheder, organisatorisk kapacitetsopbygning og oprettelse af samarbejdspartnerskaber med organisationer fra andre lande om at opnå innovative resultater og udveksle bedste praksis.

Derudover arbejder organisationerne for ophold for studerende, undervisere, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge, hvor kan tilegne sig ny viden.

Fordelen for de involverede organisationer er, at de opnår større mulighed for at operere på internationalt plan, forbedrede forvaltningsmetoder, adgang til flere finansieringsmuligheder og projekter, en øget evne til at forberede, administrere og følge op på projekter samt mere attraktive muligheder for deres studerende og medarbejdere.

Nøgletiltag

Nøgletiltag 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Mulighederne for at komme på udlandsophold for at lære nye færdigheder skal gøre studerende, medarbejdere, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge mere mobile.

Organisationernes rolle i processen er at organisere opholdene for de enkelte deltagere. Fordelen for organisationerne er, at de opnår større mulighed for at operere på internationalt plan, forbedrede forvaltningsmetoder, adgang til flere finansieringsmuligheder og projekter, en øget evne til at forberede, administrere og følge op på projekter, mere attraktive muligheder for deres studerende og medarbejdere og chancen for at udvikle innovative projekter sammen med partnere fra hele verden.

Nøgletiltag 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Nøgletiltag 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Samarbejdet mellem organisationer og institutioner forventes at føre til udvikling, overførsel og/eller implementering af innovativ praksis på organisatorisk, lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan.

Nøgletiltag 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Nøgletiltag 3: Støtte til politiske reformer

Mulighederne inden for dette nøgletiltag understøtter EU's overordnede politiske dagsorden, samarbejdsrammen om uddannelse 2020 og ungdomsstrategien.

Organisationerne bidrager til at opnå højere kvalitet i undervisning, kurser og programmer for unge i Europa og fremmer læring på tværs af grænserne og samarbejdet mellem myndighederne. De medvirker desuden til at udvikle grundlaget for evidensbaseret politik og støtte netværk og udvikle redskaber til gennemførelse af politikker.

Endelig fremmer organisationerne et større engagement i det politiske liv blandt unge og deres dialog med politikerne.

Nøgletiltag 3: Støtte til politiske reformer

Jean Monnet

Muligheder for undervisning, forskning og politisk debat om EU og dets politikker.

Læs mere om Jean Monnet-ophold

Idræt

Idrætsdelen af Erasmus+ har til formål at udvikle og gennemføre fælles aktiviteter inden for sport og fysisk aktivitet, udpege og gennemføre innovative aktiviteter på idrætsområdet og forvalte almennyttige begivenheder for at øge deltagelsen i idræt.

Læs mere om idrætsophold