Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Galimybės organizacijoms

Programoje „Erasmus+“ norinčios dalyvauti organizacijos gali dalyvauti įvairioje tobulinimo ir ryšių mezgimo veikloje, pavyzdžiui, tobulinti strateginius jų darbuotojų profesinius įgūdžius, stiprinti organizacinius gebėjimus ir kurti tarptautinio bendradarbiavimo su kitų šalių organizacijomis partnerystes siekiant novatoriškų rezultatų ir keistis geriausia patirtimi.

Be to, organizacijos sudaro palankesnes sąlygas studentų, švietimo darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, savanorių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo mobilumui mokymosi tikslais.

Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, pagerėja valdymo metodai, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti, valdyti ir vykdyti projektus, taip pat gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių savo besimokantiems asmenims ir darbuotojams.

Pagrindiniai veiksmai

1 pagrindinis veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Suteikiant mobilumo mokymosi tikslais galimybių siekiama skatinti studentų, darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo mobilumą.

Šiame procese dalyvaujančių organizacijų užduotis – sudaryti sąlygas atskiriems asmenims pasinaudoti šiomis galimybėmis. Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, pagerėja valdymo gebėjimai, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti, valdyti ir vykdyti projektus, gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių savo studentams bei darbuotojams ir rengti novatoriškus projektus drauge su partneriais iš viso pasaulio.

1 pagrindinis veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

2 pagrindinis veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Tikimasi, kad organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas lems novatoriškos praktikos kūrimą, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą organizaciniu, vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis.

2 pagrindinis veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus.

Organizacijos padės gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų Europoje kokybę ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Jos taip pat padės kurti pagrindą, kuris būtinas formuojant faktais grindžiamą politiką, ir tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Be to, organizacijos padės įtraukti jaunimą į demokratinį gyvenimą ir paskatins jį aktyviau bendrauti su politikais.

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

„Jean Monnet“

Mokymo, mokslinių tyrimų bei politinių diskusijų apie ES ir jos politiką galimybės.

„Jean Monnet“ veiksmai

Sportas

Vykdant projektus rengiama ir įgyvendinama bendra veikla, kuria skatinamas sportas ir fizinis aktyvumas, ir novatoriškos praktikos sporto srityje nustatymas ir įgyvendinimas bei renginių, kuriais nesiekiama pelno, organizavimas, kad būtų aktyviau dalyvaujama sporto veikloje.

Sportas