Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizații

Prezentare

Organizațiile care doresc să participe la Erasmus+ se pot implica în activități de dezvoltare și relaționare, cum ar fi îmbunătățirea strategică a competențelor profesionale ale personalului, creșterea capacității organizaționale și crearea de rețele de cooperare cu organizații din alte țări pentru a obține rezultate inovatoare și pentru a face schimb de bune practici.

În plus, organizațiile facilitează perioadele de mobilitate în scop educațional pentru studenți, personal, stagiari, ucenici, tineri, voluntari și lucrători de tineret.

Astfel, organizațiile își ameliorează capacitatea de a opera la nivel internațional, metodele de management, accesul la finanțare și proiecte, capacitatea de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte și, în același timp, le oferă cursanților și personalului un portofoliu mai atractiv de oportunități.

Calculator de distanțe

Acțiuni-cheie

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional

Acțiunea-cheie 1 își propune să încurajeze mobilitatea studenților, a personalului, a voluntarilor, a animatorilor socioeducativi și a tinerilor. Organizațiile pot trimite sau primi studenți, cursanți și personal în și din țările participante și pot organiza activități de predare, formare, învățare și voluntariat.

Detalii

]

Acțiunea-cheie 2: Inovarea și bunele practici

Acțiunea-cheie 2 are scopul de a dezvolta sectorul educației, al formării și al tineretului prin intermediul a cinci activități principale:

  1. Parteneriate strategice – sprijină inovarea în acest sector și inițiative comune care promovează cooperarea, învățarea reciprocă și schimbul de experiență.
  2. Alianțe ale cunoașterii – stimulează inovarea în învățământul superior, cu contribuția universităților și a întreprinderilor, caută noi abordări de predare și învățare, încurajează spiritul antreprenorial în educație și modernizează sistemele de învățământ superior în Europa.
  3. Alianțe ale competențelor sectoriale – acoperă deficitul de competențe și asigură o mai bună aliniere a educației și a formării profesionale la nevoile pieței forței de muncă. Există oportunități de modernizare a instituțiilor EFP, de facilitare a schimbului de informații și de bune practici, de încurajare a muncii în străinătate și de îmbunătățire a recunoașterii calificărilor.
  4. Proiecte de consolidare a capacităților din învățământul superior – sprijină modernizarea, îmbunătățirea accesului și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere.
  5. Proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului – sprijină dezvoltarea activităților pentru tineret, a învățării non-formale și a voluntariatului și promovează oportunități de învățare non-formală în țările partenere.

Detalii

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Acțiunea-cheie 3 are obiectivul de a spori participarea tinerilor la viața democratică, în special la discuțiile cu factorii de decizie politică, precum și de a dezvolta cunoștințele în domeniul educației, formării și tineretului.

Detalii

Jean Monnet

Oportunități de a preda, cerceta și dezbate pe tema UE și a politicilor sale.

Detalii

Sport

Oportunități care au ca scop să dezvolte și să desfășoare activități comune de promovare a sportului și a activității fizice, să identifice și să deruleze acțiuni inovatoare în domeniul sportului și să gestioneze evenimente non-profit pentru creșterea participării la activități sportive.

Detalii

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport