Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oportunități pentru organizații

Organizațiile care doresc să participe la Erasmus+ se pot implica în activități de dezvoltare și relaționare, cum ar fi îmbunătățirea strategică a competențelor profesionale ale personalului, creșterea capacității organizaționale și crearea de rețele de cooperare cu organizații din alte țări pentru a obține rezultate inovatoare și pentru a face schimb de bune practici.

În plus, organizațiile facilitează perioadele de mobilitate în scop educațional pentru studenți, personal, stagiari, ucenici, voluntari, lucrători de tineret și tineri.

Astfel, organizațiile își ameliorează capacitatea de a opera la nivel internațional, metodele de management, accesul la finanțare și proiecte, capacitatea de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte și, în același timp, le oferă cursanților și personalului un portofoliu mai atractiv de oportunități.

Acțiuni-cheie

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Acțiunea sprijină mobilitatea cursanților, a personalului, stagiarilor, ucenicilor, lucrătorilor de tineret, precum și mobilitatea tinerilor.

În cadrul acestui proces, rolul organizațiilor este de a organiza posibilitățile de mobilitate. Printre avantajele de care beneficiază organizațiile se numără o capacitate mai mare de a opera la nivel internațional, competențe mai bune de gestionare, accesul la mai multe oportunități de finanțare și proiecte, o capacitate mai bună de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte, un portofoliu mai atractiv de oportunități pentru cursanții și personalul propriu, posibilitatea de a dezvolta proiecte inovatoare în colaborare cu parteneri din toată lumea.

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții

Potrivit estimărilor, cooperarea dintre organizații și instituții va duce la dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizațional, local, regional, național sau european.

Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Oportunitățile oferite în cadrul acestei acțiuni vin în sprijinul agendei politice a UE, în special al Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării 2020 și al Strategiei pentru tineret.

Organizațiile își vor aduce contribuția la ameliorarea calității sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret din Europa, precum și la promovarea cooperării transnaționale și a învățării reciproce între autoritățile competente. De asemenea, vor contribui la elaborarea unor politici bazate pe date concrete și la sprijinirea rețelelor și a instrumentelor destinate punerii în aplicare a acestor politici.

Nu în ultimul rând, organizațiile vor avea sarcina de a consolida participarea tinerilor la viața democratică și cooperarea acestora cu politicienii.

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Jean Monnet

Oportunități de a preda, cerceta și dezbate pe tema UE și a politicilor sale.

Acțiunile Jean Monnet

Sport

Oportunități care au ca scop să dezvolte și să desfășoare activități comune de promovare a sportului și a activității fizice, să identifice și să deruleze acțiuni inovatoare în domeniul sportului și să gestioneze evenimente non-profit pentru creșterea participării la activități sportive.

Explorați sportul