Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mahdollisuuksia organisaatioille

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa osallistuville organisaatioille monentyyppistä kehitys- ja verkostoitumistoimintaa, kuten henkilöstön ammattitaidon strategista kehittämistä, organisaation kapasiteetin vahvistamista ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja vaihtaa parhaita käytänteitä.

Tämän lisäksi organisaatiot tarjoavat oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia opiskelijoille, opetushenkilöstölle, harjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, vapaaehtoisille, nuorisotyöntekijöille ja nuorille.

Osallistuvat organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan sekä valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Avaintoimet

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Liikkuvuustoimien tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta.

Liikkuvuustoimien järjestelyistä vastaavat niihin osallistuvat organisaatiot. Organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan, valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja tilaisuus kehittää innovatiivisia hankkeita eri puolilla maailmaa toimivien kumppanien kanssa.

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Avaintoimi 2: Organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Organisaatioiden ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä pyritään innovatiivisten käytäntöjen kehittämiseen, siirtämiseen ja/tai toteuttamiseen niin organisaatioiden tasolla kuin paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan unionin tasolla.

Avaintoimi 2: Organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Tällä avaintoimella tuetuilla toimilla edistetään EU:n yleisen toimintaohjelman, koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) ja nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Osallistuvat organisaatiot pyrkivät parantamaan koulutus- ja nuorisojärjestelmiä Euroopassa sekä edistämään rajat ylittävää oppimista ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi ne auttavat luomaan perustan näyttöön pohjautuvan päätöksenteon tueksi sekä verkostoja ja välineitä politiikan toteuttamista varten.

Tavoitteena on myös lisätä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan ja vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa.

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Jean Monnet

Mahdollisuuksia opetukseen, tutkimukseen ja keskusteluun EU:sta ja sen politiikasta.

Lisätietoa Jean Monnet -toimista

Urheilu

Hankkeissa luodaan ja toteutetaan yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilu- ja liikuntaharrastusta, innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä urheilun alalla sekä voittoa tavoittelemattomien tapahtumien järjestämistä urheiluharrastuksen lisäämiseksi.

Lisätietoa urheilusta