Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacije

Pregled

Organizacije koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za suradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Osim toga, organizacije omogućuju stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente, osoblje, pripravnike, vježbenike, volontere, osobe koje rade s mladima i mlade.

Koristi za uključene organizacije su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti financiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente i nastavno osoblje.

Kalkulator udaljenosti

Ključne aktivnosti

Ključna aktivnost 1: Obrazovna mobilnost pojedinaca

Cilj je ključne aktivnosti 1 potaknuti mobilnost studenata, osoblja, volontera, osoba koje rade s mladima i mladih. Organizacije mogu dogovoriti slanje studenta i osoblja iz država sudionica ili primanje studenata i osoblja iz tih država te organizirati aktivnosti povezane s podučavanjem, osposobljavanjem, učenjem i volontiranjem.

Saznajte više

Ključna aktivnost 2: Inovacija i dobre prakse

Ključna aktivnost 2 osmišljena je za razvoj sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih putem pet glavnih aktivnosti.

  1. Strateška partnerstva, za podršku inovacija u sektoru te zajedničke inicijative za promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava.
  2. Udruženja znanja za poticanje inovacija u području visokog obrazovanja u suradnji s poduzećima, i šire, čime se doprinosi novim pristupima podučavanju i učenju, poduzetništvu u obrazovanju te modernizaciji visokoškolskog obrazovanja u Europi.
  3. Savezi za sektorske vještine za rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina i osiguravanje bolje usklađenosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama na tržištu rada. Postoje mogućnosti za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razmjenu znanja i najboljih praksi, za poticanje rada u inozemstvu te bolje priznavanje kvalifikacija.
  4. Projekti izgradnje kapaciteta u području visokog obrazovanja za podršku modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokoškolskog obrazovanja u partnerskim zemljama.
  5. Projekti izgradnje kapaciteta u području sektora mladih za podršku razvoju rada s mladima, neformalnom učenju, volonterskom radu i mogućnostima neformalnog učenja s partnerskim zemljama.

Saznajte više

Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike

Cilj je ključne aktivnosti 3 povećati sudjelovanje mladih u demokratskom životu, posebno u raspravama s kreatorima politika te razvoj znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Saznajte više

Dejavnosti Jean Monnet

Mogućnosti predavanja, istraživanja te otvaranja rasprava o EU-u i njegovim politikama.

Saznajte više

Šport

Za razvoj i provedbu zajedničkih aktivnosti za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti, utvrđivanje i provođenje inovativnih aktivnosti u području sporta te upravljanje neprofitnim događajima kako bi se povećalo sudjelovanje u sportu.

Saznajte više

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport