Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mogućnosti za organizacije

Organizacije koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za suradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Osim toga, organizacije olakšavaju mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja za studente, nastavno osoblje, pripravnike, stažiste, naučnike, volontere, mlade radnike i mlade općenito.

Koristi za uključene organizacije su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti financiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente i nastavno osoblje.

Ključne aktivnosti

Ključna aktivnost 1: Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

Stvaranjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost nastoji se potaknuti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, pripravnika, vježbenika, djelatnika koji rade s mladima i općenito mladih.

Zadaća je organizacija omogućiti pojedincima da iskoriste te mogućnosti. I organizacije imaju koristi od sudjelovanja: povećani kapacitet za djelovanje na međunarodnoj razini, razvoj upravljačkih vještina, proširen pristup financiranju i projektima, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, privlačnije i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente te nastavno osoblje, mogućnost razvijanja inovativnih projekata s partnerima širom svijeta.

Ključna aktivnost 1: Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

Ključna aktivnost 2: Suradnja među organizacijama i ustanovama

Očekuje se da će suradnja među organizacijama i ustanovama potaknuti razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse na organizacijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Ključna aktivnost 2: Suradnja među organizacijama i ustanovama

Ključna aktivnost 3: Potpora reformi politike

Mogućnosti u okviru ove ključne aktivnosti osmišljene su kao potpora općem političkom programu Unije, potpora okviru suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. te potpora Strategiji za mlade.

Organizacije će doprinositi unapređenju sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi te promicati transnacionalno učenje i suradnju među nadležnim tijelima. Pomoći će i u razvoju politika na temelju dokaza te pružati potporu mrežama i alatima za provedbu politika.

Djelovanjem organizacija povećat će se uključenost mladih u demokratski život i unaprijediti njihov odnos s političarima.

Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike

Jean Monnet

Mogućnosti predavanja, istraživanja te otvaranja rasprava o EU-u i njegovim politikama.

Više o aktivnostima Jean Monnet

Sport

Za razvoj i provedbu zajedničkih aktivnosti za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti, utvrđivanje i provođenje inovativnih aktivnosti u području sporta te upravljanje neprofitnim događajima kako bi se povećalo sudjelovanje u sportu.

Više o aktivnostima u području sporta