Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Δυνατότητες για τους οργανισμούς

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ μπορούν να ασκούν διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, εκπαιδευτικού προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευόμενων, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων.

Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των μεθόδων διοίκησης, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης σχεδίων, καθώς και ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό.

Βασικές δράσεις

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Οι δυνατότητες κινητικότητας που παρέχονται για μαθησιακούς σκοπούς στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κινητικότητας φοιτητών, μελών του προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευομένων, εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας και νέων.

Ο ρόλος των οργανισμών στο πλαίσιο αυτής της δράσης συνίσταται στην οργάνωση των εν λόγω δυνατοτήτων για τους πολίτες. Ανάμεσα στα οφέλη των οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των διαχειριστικών τους δεξιοτήτων, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης των σχεδίων, ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους φοιτητές και το προσωπικό, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων σχεδίων με εταίρους από όλο τον κόσμο.

Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Βασική δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, μεταφορά και/ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Οι δυνατότητες στο πλαίσιο αυτής της βασικής δράσης στοχεύουν στην υποστήριξη του συνολικού προγράμματος της ΕΕ, δηλαδή του πλαισίου συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» και της «Στρατηγικής για τη Νεολαία».

Οι οργανισμοί θα συμβάλουν, αφενός, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συστημάτων που απευθύνονται στη νεολαία στην Ευρώπη και, αφετέρου, στην προώθηση διακρατικής ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας μεταξύ φορέων. Θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία της βάσης για μια τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής καθώς και στην υποστήριξη δικτύων και εργαλείων χρήσιμων για την εφαρμογή της πολιτικής.

Οι οργανισμοί θα συμβάλουν επίσης στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και την ανάμειξή τους στην πολιτική.

Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Jean Monnet

Δυνατότητες για διδασκαλία, έρευνα και διάλογο σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της.

Δράσεις Jean Monnet:

Αθλητισμός

Στόχος είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, ο καθορισμός και η εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού και η διαχείριση μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό.

Μάθετε περισσότερα για τον αθλητισμό