Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Insatser inom idrott

Erasmus+ stöder insatser som främjar idrottsutövning, fysisk aktivitet och frivilligverksamhet.

Insatserna ska också bidra till att lösa problem inom samhället och idrotten. Det finns möjligheter för organisationer inom tre ansökningsomgångar.

Från 2022 finns det också en särskild ansökningsomgång för kapacitetsuppbyggnadsprojekt i EU-länderna, länder utanför EU som är associerade till programmet (tidigare kallade programländer) och länderna på västra Balkan.

Insatser

Samarbetspartnerskap

Partnerskapen ska hjälpa organisationer att bland annat främja idrott och fysisk aktivitet, motverka dopning och uppgjorda matcher som hotar idrottens trovärdighet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer och verka för tolerans och social inkludering.

Läs mer

Småskaliga partnerskap

Småskaliga partnerskap vänder sig till gräsrotsorganisationer, mindre erfarna organisationer och nya deltagare i programmet. De här partnerskapen är kortare och har en enklare administration och lägre bidrag.

Läs mer

Ideella europeiska idrottsevenemang

Evenemangen ska uppmuntra idrottsverksamhet, genomföra EU:s strategier för social inkludering genom idrott, främja frivilligarbete inom idrott, bekämpa diskriminering och uppmuntra idrottande och fysisk aktivitet.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad på idrottsområdet

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbeten som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som arbetar med idrott i EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet (tidigare kallade programländer) och i länderna på västra Balkan. Projekten ska stödja idrottsverksamhet och idrottspolitik som ett sätt att främja värderingar, bidra till människors personliga och sociala utveckling och skapa mer sammanhållna samhällen.

Läs mer