Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szervezeteknek szóló lehetőségek

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban, számos fejlesztési és hálózatépítési tevékenységben szerepet vállalhatnak. Ezek a tevékenységek irányulhatnak például a náluk dolgozó szakemberek szakképzettségének stratégiai fejlesztésére, a szervezeti kapacitásépítésre, illetve olyan transznacionális szervezetközi együttműködési partnerségek létrehozására, amelyek innovatív megoldások kidolgozását és a bevált módszerek átadását és átvételét célozzák.

Ezen túlmenően a programban való részvétel révén a szervezetek előmozdíthatják a diákok, az oktatásban dolgozó szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok tanulmányi mobilitását.

Az előnyök sokrétűek a részt vevő szervezetek szempontjából: képesebbé válnak arra, hogy tevékenységüket nemzetközi szintre emeljék, javulnak igazgatási módszereik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni a projekteket, ezenfelül pedig vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni a diákok és a szakemberek számára.

Kulcsintézkedések

1. kulcsintézkedés: Egyéni tanulmányi mobilitás

A tanulmányi mobilitási lehetőségek a diákok, az oktatásban dolgozó szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását hivatottak ösztönözni.

A folyamatban a szervezetekre az a szerep hárul, hogy ilyen lehetőségeket biztosítsanak az egyének számára. A részvétel számos előnnyel jár a szervezetek számára: egyebek mellett képesebbé válnak arra, hogy tevékenységüket nemzetközi szintre emeljék, javulnak igazgatási képességeik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni a projekteket, a diákok és a szakemberek számára vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni, és lehetőségük nyílik arra, hogy innovatív projekteket fejlesszenek ki nemzetközi partnerekkel.

1. kulcsintézkedés: Egyéni tanulmányi mobilitás

2. kulcsintézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

A szervezetek és intézmények közötti együttműködés azt hivatott elősegíteni, hogy innovatív módszerek kidolgozására, átadására és/vagy végrehajtására kerüljön sor szervezeti, helyi, regionális, országos vagy európai szinten.

2. kulcsintézkedés: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

3. kulcsintézkedés: Szakpolitikai reformok támogatása

Az ebben a kategóriában megpályázható lehetőségek az általános uniós szakpolitikai program, az „Oktatás és képzés 2020” együttműködési keretrendszer, valamint az ifjúsági stratégia megvalósítását segítik elő.

Azok a szervezetek pályázhatnak sikerrel, amelyek hozzájárulnak az európai oktatási, képzési és ifjúságpolitikai rendszerek minőségének javításához, valamint a hatóságok között transznacionális szinten megvalósuló együttműködés és kölcsönös tanulás előmozdításához, ezenfelül pedig elősegítik a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal bázisát jelentő tényanyag létrehozását, illetve a szakpolitikák végrehajtását szolgáló hálózatok és eszközök kifejlesztését.

A szervezetek tevékenységének köszönhetően több fiatal vállal majd szerepet a demokratikus életben, és folytat párbeszédet a politikusokkal.

3. kulcsintézkedés: Szakpolitikai reformok támogatása

Jean Monnet

Lehetőségek oktatásra, kutatásra és szakpolitikai vitákra az Unióval és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos témákban

Jean Monnet tevékenységek

Sport

Közös tevékenységek kialakítása és végrehajtása a sportolás és a testmozgás népszerűsítése céljából, innovatív sporttevékenységek azonosítása és végrehajtása, valamint a sportolás népszerűsítését célzó nonprofit események megrendezése

Sporttal kapcsolatos tevékenységek