Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szervezetek

Áttekintés

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban, számos fejlesztési és hálózatépítési tevékenységben szerepet vállalhatnak. Ezek a tevékenységek irányulhatnak például a náluk dolgozó szakemberek szakképzettségének stratégiai fejlesztésére, a szervezeti kapacitásépítésre, illetve olyan transznacionális együttműködési partnerségek létrehozására, amelyek innovatív megoldások kidolgozását és a bevált módszerek átadását és átvételét célozzák.

Ezen túlmenően a szervezetek tevékenységeikkel előmozdíthatják a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok tanulmányi mobilitását.

Az előnyök sokrétűek a részt vevő szervezetek szempontjából: képesebbé válnak nemzetközi szintű működésre, javulnak igazgatási módszereik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, a projekteket jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni, ezenfelül pedig vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni a diákok és a szakemberek számára.

Távolságkalkulátor

Kulcsintézkedések

1. kulcsintézkedés (1. pályázati kategória): Egyéni tanulmányi mobilitás (Mobilitási projektek)

Az 1. kulcsintézkedés a diákok, a szakemberek, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását hivatott ösztönözni. A részt vevő szervezetek diákokat és szakembereket küldhetnek más részt vevő országokba, diákokat és szakembereket fogadhatnak más részt vevő országok szervezeteitől, és oktatási, képzési, tanulási és önkéntesmunka-lehetőségeket szervezhetnek.

További információk

2. kulcsintézkedés (2. pályázati kategória): Innováció és bevált módszerek

A 2. kulcsintézkedés az oktatási, a képzési és az ifjúságügyi ágazat fejlesztését szolgálja az alábbi öt alaptevékenység támogatása révén:

  1. Stratégiai partnerségek: az ágazati innováció és olyan közös kezdeményezések támogatása, amelyek az együttműködés, a társaktól való tanulás és a tapasztalatcsere előmozdítására irányulnak
  2. Tudásfejlesztési szövetségek: az innováció fellendítése a felsőoktatásban, a felsőoktatás révén és a felsőoktatáson túlmutatóan, az üzleti szféra közreműködésével, új megközelítések kidolgozása az oktatás és a tanulás terén, a vállalkozókedv ösztönzése az oktatásban, valamint az oktatási rendszerek korszerűsítése Európában
  3. Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a készséghiányok azonosítása és a munkaerőpiaci készségigényekhez jobban igazodó szakképző rendszerek kialakítása; lehetőségek a szakképzés korszerűsítésére, ismeretcserére, a bevált módszerek átadására és átvételére, a külföldi munkavállalás ösztönzésére és a képesítések elismerésének javítására
  4. Felsőoktatási kapacitásépítési projektek: partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését célzó támogatás
  5. Ifjúságügyi kapacitásépítő projektek: az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntes munka színvonalának javítása a partnerországokban, valamint a nem formális tanulási mobilitás előmozdítása a program- és a partnerországok között

További információk

3. kulcsintézkedés (3. pályázati kategória): Szakpolitikai reformok támogatása

A 3. kulcsintézkedés célja, hogy előmozdítsa a fiatalok részvételét a demokratikus életben, különös tekintettel a szakpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédre, továbbá az oktatással, a képzéssel és az ifjúságüggyel kapcsolatos ismeretek fejlesztése

További információk

Jean Monnet

Lehetőségek oktatásra, kutatásra és szakpolitikai vitákra az Unióval és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos témákban

További információk

Sport

Közös tevékenységek kialakítása és végrehajtása, amelyek népszerűsítik a sportolást és a testmozgást, innovatív sporttevékenységek azonosítása és végrehajtása, valamint a sportolás népszerűsítését célzó nonprofit események megrendezése

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport