Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Očakáva sa, že spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami povedie k rozvoju, prenosu a/alebo uplatňovaniu inovačných postupov na úrovni organizácií, ako aj na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Príležitosti

Partnerstvá pre spoluprácu

Touto akciou sa umožňuje účastníckym organizáciám získať skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a posilniť kapacity, ale aj vytvoriť vysokokvalitné inovačné výstupy. V závislosti napr. od cieľov projektu, zapojených účastníckych organizácií alebo očakávaného vplyvu môžu mať partnerstvá pre spoluprácu rozličnú veľkosť a rozsah pôsobenia a zodpovedajúcim spôsobom si môžu prispôsobiť svoje aktivity.

  • Kooperačné partnerstvá
  • Drobné partnerstvá

Viac informácií o partnerstvách pre spoluprácu

Aliancie pre inovácie

Posilňujú inovačnú kapacitu Európy v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, v podnikoch i v ďalších oblastiach.

Viac informácií o alianciách pre inovácie

Budovanie kapacít (vysokoškolské vzdelávanie)

Podporuje modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.

Viac informácií o budovaní kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Budovanie kapacít (mládež)

Pozostáva z iniciatív zameraných na podporu spolupráce a výmen, zlepšenie kvality a uznávania práce s mládežou a na podporu nových systémov mobility zameranej na neformálne vzdelávanie v partnerských krajinách.

Viac informácií o budovaní kapacít v oblasti mládeže

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus (EMDM)

Tieto projekty podporujú navrhovanie kvalitných študijných magisterských študijných programov, ktoré spoločne realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta.

Viac informácií o príležitostiach EMDM

Spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus je integrovaný študijný program na vysokej úrovni pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Viac informácií o spoločnom študijnom programe druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Download