Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budovanie kapacít (mládež)

O tejto príležitosti

Projekty na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na mnohostranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže. Ciele tejto akcie sú:

 • zvýšiť kapacity organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania,
 • podporovať činnosti neformálneho vzdelávania v krajinách mimo EÚ, ktoré nie sú pridružené k programu, najmä so zameraním na mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami, s cieľom zlepšiť úroveň kompetencií mladých ľudí a podporiť ich účasť na živote spoločnosti,
 • podporovať prácu s mládežou v krajinách mimo EÚ, ktoré nie sú pridružené k programu, zlepšovať jej kvality a uznávanie,
 • podporovať nové systémy mobility zameranej na neformálne vzdelávanie v krajinách mimo EÚ, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • prispievať k stratégii EÚ pre mládež (2019 – 2027),
 • odstrániť nedostatky v systémoch formálneho vzdelávania a/alebo na trhu práce.

Kto sa môže prihlásiť

Koordinátori

Na post koordinátora sa môžu prihlásiť tieto typy organizácií:

 • MVO (vrátane európskych mládežníckych MVO a národných rád mládeže) pôsobiace v oblasti mládeže,
 • miestne, regionálne alebo vnútroštátne verejné orgány.

Prihlásiť sa majú v mene všetkých účastníckych organizácií.

Ďalší účastníci

Zúčastniť sa môžu všetky verejné alebo súkromné organizácie spoločne s ich prípadnými prepojenými subjektmi, ktoré pracujú s mládežou mimo formálnych zariadení, zriadené v krajine programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine.

Napríklad:

 • neziskové organizácie, združenia, mimovládne organizácie (vrátane európskych mládežníckych mimovládnych organizácií),
 • národné rady mládeže,
 • subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • vzdelávacie alebo výskumné inštitúcie,
 • nadácie.

Projekty budovania kapacít sú zamerané na tieto typy neziskových organizácií, avšak môžu byť zahrnuté aj verejné alebo súkromné spoločnosti. Ako príklad možno uviesť malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov. Potrebné je však preukázať jasnú pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o cieľ zameraný na budovanie kapacít, úlohy v oblasti koordinácie sa musia obmedziť na neziskové organizácie.

Trvanie

1, 2 alebo 3 roky. Trvanie sa musí zvoliť vo fáze podávania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Ako podať prihlášku

Informácie o tom, ako získať grant a hľadať ďalšie možnosti financovania.

Ďalšie informácie

Viac informácií nájdete v časti týkajúcej sa budovania kapacít v sprievodcovi programom Erasmus+.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Uzavreté
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Uzavreté
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.