Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Kapasiteetin vahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin nuorisoalalla toimivien organisaatioiden välillä. Tavoitteena on

 • vahvistaa nuorten kanssa virallisen oppimisen ulkopuolella työskentelevien organisaatioiden valmiuksia
 • edistää epävirallisia oppimistoimintoja ohjelmaan assosioitumattomissa EU:n ulkopuolisissa maissa erityisenä kohderyhmänä nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia; parantaa valmiuksien tasoa ja kannustaa nuoria aktiivisesti osallistumaan yhteiskunnan toimintaan
 • tukea nuorisotyötä ohjelmaan assosioitumattomissa EU:n ulkopuolisissa maissa ja parantaa sen laatua ja tunnustamista
 • tukea uusia epäviralliseen oppimiseen liittyviä liikkuvuusjärjestelmiä ohjelmaan assosioitumattomissa EU:n ulkopuolisissa maissa
 • edistää EU:n nuorisostrategiaa (2019-2027)
 • edistää yhteensopivuutta virallisten koulutusjärjestelmien ja/tai työmarkkinoiden kanssa.

Hakukelpoisuus

Koordinaattorit

Koordinaattoriksi voivat hakea

 • nuorisoalalla toimivat kansalaisjärjestöt (mukaan lukien eurooppalaiset nuorisoalan kansalaisjärjestöt ja kansalliset nuorisoneuvostot)
 • paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset viranomaiset

Tällaiset organisaatiot voivat hakea koordinaattoriksi kaikkien osallistujaorganisaatioiden puolesta.

Muut osallistujat

Osallistua voivat sellaiset Erasmus+ -ohjelman ohjelmamaahan tai kumppanimaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset organisaatiot (mahdollisine sidosyhteisöineen), jotka työskentelevät nuorten parissa tai nuorten hyväksi virallisten yhteyksien ulkopuolella.

Osallistujina voivat olla esimerkiksi

 • voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, yhdistykset tai kansalaisjärjestöt (myös eurooppalaiset nuorisoalan kansalaisjärjestöt)
 • kansalliset nuorisoneuvostot
 • paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset viranomaiset.
 • oppilaitokset tai tutkimuslaitokset
 • säätiöt

Kapasiteetin vahvistamiseen keskittyvät hankkeet on suunnattu tämän tyyppisille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, mutta mukaan voidaan ottaa julkisia tai yksityisiä yrityksiä, esimerkiksi pieniä, keskisuuria tai suuria yrityksiä (myös yhteiskunnallisia yrityksiä). On kuitenkin voitava osoittaa, että voittoa tavoittelevan organisaation osallistuminen tuo hankkeelle selvää lisäarvoa. Jos tavoitteena on kapasiteetin vahvistaminen, koordinointitehtäviä voivat hoitaa vain voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.

Kesto

1, 2 tai 3 vuotta. Kesto on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja niiden toimintojen tyypin perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Hakeminen

Tietoa avustusten hakemisesta ja muista rahoitusmahdollisuuksista

Lisätietoja

Kapasiteetin vahvistamista koskeva osio Erasmus+ -ohjelmaoppaassa

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Suljettu
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Suljettu
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.