Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Om muligheden

Kapacitetsopbygningsprojekter er internationale samarbejdsprojekter, der er baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet. Tiltaget har til formål

 • at øge kapaciteten hos organisationer, der arbejder med unge uden for formel læring
 • at fremme aktiviteter inden for ikkeformel læring i lande uden for EU, der ikke er associeret med programmet, især målrettet mod unge med færre muligheder for at forbedre deres kompetenceniveau, og opfordre til unges deltagelse i samfundet
 • at støtte ungearbejde i lande uden for EU, der ikke er associeret med programmet og dermed forbedre kvalitet og anerkendelse
 • at støtte nye ordninger for ikkeformel læringsmobilitet i lande uden for EU, der ikke er associeret med programmet
 • at bidrage til EU-ungdomsstrategi (2019-2027)
 • at lukke huller med formelle undervisningssystemer og/eller arbejdsmarkedet

Hvem kan ansøge?

Koordinatorer

Følgende typer organisationer kan ansøge som koordinator.

 • NGO'er (herunder europæiske NGO'er på ungdomsområdet og nationale ungdomsråd), der er aktive på ungdomsområdet
 • lokale, regionale eller nationale offentlige myndigheder

Disse ansøger på vegne af alle deltagende organisationer.

Andre deltagere

Enhver offentlig eller privat organisation, herunder dens eventuelle tilknyttede enheder, der arbejder med eller for unge uden for formelle rammer, og som er etableret i et Erasmus+-program- eller partnerland kan deltage.

Som eksempler kan nævnes

 • almennyttig organisationer, sammenslutninger eller NGO'er (herunder europæiske ungdoms-NGO'er)
 • nationale ungdomsråd
 • offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt niveau.
 • uddannelses- eller forskningsinstitutioner
 • fonde

Mens kapacitetsopbygningsprojekter er rettet mod disse typer af almennyttig organisationer, kan offentlige eller private virksomheder også medtages. Eksempler er små, mellemstore eller store virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder. Der må dog påvises en klar merværdi. Med hensyn til kapacitetsopbygningsmål skal koordineringsopgaverne imidlertid begrænses til almennyttige organisationer.

Varighed

Et, to eller tre år. Denne varighed skal vælges i forbindelse med ansøgningen baseret på projektets mål og den type aktiviteter, der er planlagt i perioden.

Sådan ansøger du

Find ud af hvordan du får et lån og søg efter andre finansieringsmuligheder.

Hvis du vil vide mere

Læs mere i afsnittet om kapacitetsopbygning i programguiden for Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.