Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Consolidarea capacităților în domeniul activităților pentru tineret

Despre oportunitate

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul tineretului. Acțiunea vizează:

 • creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale
 • promovarea activităților de învățare non-formală în țările din afara UE care nu sunt asociate la program, vizând în special tinerii cu mai puține oportunități, pentru a îmbunătăți nivelul de competențe și a încuraja participarea tinerilor în societate
 • sprijinirea activităților pentru tineret în țările din afara UE care nu sunt asociate la program, îmbunătățind calitatea și recunoașterea acestuia
 • sprijinirea noilor programe de mobilitate în scopul învățării non-formale în țările din afara UE care nu sunt asociate la program
 • contribuție la Strategia UE pentru tineret (2019-2027)
 • eliminarea disparităților în ceea ce privește sistemele de educație formală și/sau piața forței de muncă

Cine poate candida

Coordonatori

Următoarele tipuri de organizații pot candida în calitate de coordonator.

 • ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene în domeniul tineretului și consiliile naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului
 • autorități publice locale, regionale sau naționale

Acestea depun candidatura în numele tuturor organizațiilor participante.

Alți participanți

Poate participa orice organizație, publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor structuri oficiale, stabilită într-o țară participantă la programul Erasmus+ sau într-o țară parteneră.

Iată câteva exemple:

 • organizații non-profit, asociații, ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului)
 • consilii naționale de tineret
 • autorități publice de la nivel local, regional sau național
 • instituții de învățământ sau de cercetare
 • fundații

Deși proiectele de consolidare a capacităților vizează aceste tipuri de organizații non-profit, pot fi incluse și întreprinderi publice sau private. De exemplu, întreprinderile mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderile sociale. Cu toate acestea, trebuie demonstrată o valoare adăugată clară. În cadrul unui proiect de consolidare a capacităților, sarcinile de coordonare trebuie să fie încredințate doar organizațiilor non-profit.

Durata

1, 2 sau 3 ani. Durata trebuie aleasă în etapa de depunere a candidaturii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Depunerea cererii

Aflați cum să obțineți un grant și să căutați alte oportunități de finanțare.

Informații suplimentare

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea privind consolidarea capacităților din Ghidul programului Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.