Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitásépítés (ifjúságügy)

A lehetőségről

A kapacitásépítési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. A fellépés célja a következő:

 • a formális tanuláson kívül a fiatalokkal foglalkozó szervezetek/intézmények kapacitásának növelése
 • a nem formális tanulási tevékenységek előmozdítása a programhoz nem társult nem uniós országokban, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára, a kompetenciák szintjének javítása és a fiatalok társadalmi részvételének ösztönzése érdekében
 • az ifjúsági munka támogatása a programhoz nem társult nem uniós országokban, javítva annak minőségét és elismerését
 • új, nem formális tanulási mobilitási programok támogatása a programhoz nem társult nem uniós országokban
 • hozzájárulás az EU ifjúsági stratégiájához (2019–2027)
 • a formális oktatási rendszerek és/vagy a munkaerőpiac hiányosságainak megszüntetése

Ki pályázhat?

Koordinátorok

A következő típusú szervezetek pályázhatnak koordinátorként:

 • az ifjúsági szektorban tevékenykedő nem kormányzati szervezetek (köztük az európai ifjúsági nem kormányzati szervezetek és a nemzeti ifjúsági tanácsok)
 • helyi, regionális vagy országos szintű hatóságok

Ezek valamennyi részt vevő szervezet nevében pályáznak.

Egyéb résztvevők

Bármely, Erasmus+ program- vagy partnerországban bejegyzett, a formális kereteken kívül fiatalokkal vagy fiatalok érdekében tevékenykedő, állami vagy magánszervezet/-intézmény és kapcsolt jogalanyai (ha vannak ilyenek) részt vehetnek.

Ilyenek például a következők:

 • nonprofit szervezetek/intézmények, egyesületek, nem kormányzati szervezetek (az európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket is beleértve)
 • nemzeti ifjúsági tanácsok
 • helyi, regionális vagy országos szintű hatóságok
 • oktatási vagy kutatási intézmények
 • alapítványok

Míg a kapacitásépítési projektek az ilyen típusú nonprofit szervezetekre irányulnak, a köz- vagy magánvállalkozások is ide tartozhatnak. Például a kis-, közép- vagy nagyvállalkozások, beleértve a szociális vállalkozásokat is. Ugyanakkor egyértelmű hozzáadott értéket kell bizonyítani. A kapacitásfejlesztési célkitűzés esetében a koordinációs feladatokat nonprofit szervezetekre/intézményekre kell korlátozni.

Időtartam

1, 2 vagy 3 év. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

Pályázati tudnivalók

Nézzen utána, hogyan kaphat támogatást és hogyan kereshet más finanszírozási lehetőségeket.

További információk

További részletek az Erasmus+ program útmutatójának kapacitásépítésről szóló részében találhatók.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.