Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Základní informace

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže. Cílem těchto projektů je

 • zvýšit kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání
 • podporovat činnosti neformálního učení v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu, a to zejména se zaměřením na mladé lidi s omezenými příležitostmi, s cílem zlepšit úroveň jejich kompetencí a podpořit je v aktivní účasti na životě společnosti
 • podporovat práci s mládeží v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu, zvyšováním její úrovně a míry uznávání
 • poskytovat podporu novým programům mobility v oblasti neformálního učení v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu
 • přispívat k plnění cílů strategie EU pro mládež (2019-2027)
 • odstraňovat nedostatky v systémech formálního vzdělávání a na trhu práce

Kdo se může zapojit?

Koordinátoři

Jako koordinátor se mohou přihlásit tyto typy organizací:

 • nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,
 • místní, regionální nebo celostátní veřejné orgány

Přihlášku podávají jménem všech zúčastněných organizací.

Další účastníci

Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (s případnými přidruženými subjekty), která pracuje s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a je usazená v programové zemi Erasmus+ nebo v partnerské zemi.

Jedná se zejména o tyto subjekty:

 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže)
 • národní rady mládeže
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni
 • vzdělávací nebo výzkumné instituce
 • nadace

Projekty budování kapacit jsou zaměřeny na uvedené typy neziskových organizací, ale zapojit se mohou i veřejné nebo soukromé společnosti. Může jít například o malé, střední nebo velké podniky, včetně sociálních. V takovém případě však musí být jasně prokázána jejich přidaná hodnota. V rámci cíle budování kapacit však musí být koordinační úkoly omezeny na neziskové organizace.

Doba trvání

1, 2 nebo 3 roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to v závislosti na cíli projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Jak podat přihlášku

Více informací o tom, jak grant získat a jak sehnat další možnosti financování, najdete zde.

Další informace

Podrobnější informace najdete v části týkající se budování kapacit Příručky k programu Erasmus+.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Zavřená
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Zavřená
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.