Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Capaciteitsopbouw (jeugd)

Over deze mogelijkheid

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van jongerenzaken. De actie heeft tot doel:

 • de capaciteit van organisaties die buiten formele leeractiviteiten om met jongeren werken, te vergroten
 • niet-formele leeractiviteiten in niet met het programma geassocieerde derde landen te bevorderen, met name activiteiten die gericht zijn op kansarme jongeren, om het competentieniveau te verbeteren en de participatie van jongeren in de samenleving aan te moedigen
 • jeugdwerk in niet met het programma geassocieerde derde landen te ondersteunen door de kwaliteit en erkenning ervan te verbeteren
 • nieuwe uitwisselingsprogramma’s voor niet-formeel leren in niet met het programma geassocieerde derde landen te ondersteunen
 • bij te dragen aan de EU-strategie voor jongeren (2019-2027)
 • kloven met de formele onderwijsstelsels en/of de arbeidsmarkt te dichten

Wie kan een aanvraag indienen?

Coördinatoren

De volgende soorten organisaties kunnen als coördinator een aanvraag indienen:

 • ngo’s (met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s en nationale jeugdraden) die actief zijn op het gebied van jongerenzaken
 • lokale, regionale of nationale overheden

De coördinatoren dienen de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties.

Andere deelnemers

Elke publieke of particuliere organisatie, met haar (eventuele) gelieerde entiteiten, die buiten de formele contexten met jongeren werkt en die gevestigd is in een Erasmus+-programma- of -partnerland, kan deelnemen.

Voorbeelden zijn:

 • organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) (met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s)
 • nationale jeugdraden
 • lokale, regionale of nationale overheden
 • onderwijs- of onderzoeksinstellingen
 • stichtingen

Hoewel projecten voor capaciteitsopbouw op dit soort organisaties zonder winstoogmerk zijn gericht, kunnen ook publieke of particuliere ondernemingen eraan deelnemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleine en middelgrote of grote ondernemingen, waaronder sociale ondernemingen. Zij moeten echter een duidelijke toegevoegde waarde aantonen. Met het oog op capaciteitsopbouw moeten de coördinerende taken worden voorbehouden aan organisaties zonder winstoogmerk.

Duur

1, 2 of 3 jaar. De duur moet in de aanvraagfase worden gekozen op basis van de doelstelling van het project en het soort geplande activiteiten.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Ontdek hoe u een subsidie kunt krijgen en op zoek kunt gaan naar andere financieringsmogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het deel over capaciteitsopbouw in de Erasmus+-programmagids.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.