Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jačanje kapaciteta u području mladih

Što je jačanje kapaciteta u području mladih?

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u području mladih. Ciljevi aktivnosti su:

 • povećanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja
 • promicanje aktivnosti neformalnog učenja u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu, s posebnim naglaskom na mlade s manje mogućnosti, kako bi se poboljšala razina kompetencija i potaknulo sudjelovanje mladih u društvu
 • potpora radu s mladima u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu, poboljšanje njegove kvalitete i priznavanja
 • potpora novim programima mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu
 • doprinos strategiji EU-a za mlade (2019. – 2027.)
 • bolja povezanost sa sustavima formalnog obrazovanja i/ili tržištem rada.

Tko se može prijaviti?

Koordinatori

Sljedeće vrste organizacija mogu se prijaviti kao koordinatori:

 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje djeluju u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Koordinatori se prijavljuju u ime svih organizacija sudionica.

Ostali sudionici

Za sudjelovanje se može prijaviti svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektima (ako postoje) koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima poslovni nastan u zemlji sudionici programa Erasmus+ ili partnerskoj zemlji.

Neki primjeri:

 • neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • obrazovne ili znanstvene ustanove
 • zaklade.

Iako su projekti jačanja kapaciteta usmjereni na te vrste neprofitnih organizacija, mogu se uključiti i javna ili privatna poduzeća, bilo mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća. Međutim, u tom se slučaju mora dokazati jasna dodana vrijednost. Kad je riječ o cilju jačanja kapaciteta, zadaće koordinacije moraju biti ograničene na neprofitne organizacije.

Trajanje

1, 2 ili 3 godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, ovisno o cilju projekta i predviđenim aktivnostima.

Kako se prijaviti?

Saznajte kako dobiti bespovratna sredstva i potražite druge mogućnosti financiranja.

Saznajte više

Više pojedinosti potražite u odjeljku o jačanju kapaciteta u Vodiču kroz program Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.