Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jačanje kapaciteta u području mladih

Što je jačanje kapaciteta u području mladih?

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u području mladih. Ciljevi aktivnosti su:

 • povećanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja
 • promicanje aktivnosti neformalnog učenja u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu, s posebnim naglaskom na mlade s manje mogućnosti, kako bi se poboljšala razina kompetencija i potaknulo sudjelovanje mladih u društvu
 • potpora radu s mladima u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu, poboljšanje njegove kvalitete i priznavanja
 • potpora novim programima mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u zemljama izvan EU-a koje nisu pridružene programu
 • doprinos strategiji EU-a za mlade (2019. – 2027.)
 • bolja povezanost sa sustavima formalnog obrazovanja i/ili tržištem rada.

Tko se može prijaviti?

Koordinatori

Sljedeće vrste organizacija mogu se prijaviti kao koordinatori:

 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje djeluju u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Koordinatori se prijavljuju u ime svih organizacija sudionica.

Ostali sudionici

Za sudjelovanje se može prijaviti svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektima (ako postoje) koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima poslovni nastan u zemlji sudionici programa Erasmus+ ili partnerskoj zemlji.

Neki primjeri:

 • neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • obrazovne ili znanstvene ustanove
 • zaklade.

Iako su projekti jačanja kapaciteta usmjereni na te vrste neprofitnih organizacija, mogu se uključiti i javna ili privatna poduzeća, bilo mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća. Međutim, u tom se slučaju mora dokazati jasna dodana vrijednost. Kad je riječ o cilju jačanja kapaciteta, zadaće koordinacije moraju biti ograničene na neprofitne organizacije.

Trajanje

1, 2 ili 3 godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, ovisno o cilju projekta i predviđenim aktivnostima.

Kako se prijaviti?

Saznajte kako dobiti bespovratna sredstva i potražite druge mogućnosti financiranja.

Saznajte više

Više pojedinosti potražite u odjeljku o jačanju kapaciteta u Vodiču kroz program Erasmus+.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Zatvoreno
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Zatvoreno
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.