Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ce se întâmplă după depunerea cererii?

Toate cererile primite de agențiile naționale sau de Agenția Executivă sunt supuse unei proceduri de evaluare.

Procedura de evaluare

Propunerile de proiect sunt evaluate de agenția națională care primește cererea sau de Agenția Executivă exclusiv pe baza criteriilor descrise în prezentul ghid. Evaluarea implică:

  • o verificare pentru a se stabili dacă cererea îndeplinește criteriile de admisibilitate;
  • o verificare pentru a se stabili dacă solicitantul și activitățile propuse îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
  • o verificare pentru a se stabili dacă solicitantul îndeplinește criteriile de excludere și de selecție (și anume, capacitatea operațională și financiară);
  • o evaluare a calității pentru a evalua măsura în care cererea îndeplinește criteriile de atribuire. Această evaluare a calității este realizată în cele mai multe cazuri cu sprijinul unor experți independenți. În evaluarea lor, experții pot recurge la orientările elaborate de Comisia Europeană. Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, aceste orientări vor fi puse la dispoziție pe site-ul Comisiei Europene și pe site-urile agențiilor responsabile cu gestionarea proiectelor Erasmus+ în fiecare țară;
  • o verificare pentru a se stabili dacă propunerea nu prezintă riscul dublei finanțări. Dacă este necesar, această verificare se efectuează în cooperare cu alte agenții sau cu alte părți interesate.

Agenția națională sau Agenția Executivă va desemna un comitet de evaluare pentru a supraveghea întregul proces de selecție. Pe baza evaluării efectuate de comitetul de evaluare – dacă este necesar, cu sprijinul experților –, agenția va selecta și va stabili o listă de proiecte propuse pentru acordarea grantului.

Pentru toate acțiunile acoperite de prezentul ghid, în timpul procesului de evaluare solicitanții pot fi invitați să prezinte informații suplimentare sau să clarifice documentele justificative depuse împreună cu cererea, cu condiția ca astfel de informații sau clarificări să nu modifice în mod substanțial propunerea. Informațiile și clarificările suplimentare sunt justificate în special în caz de erori materiale evidente comise de solicitant sau în cazul în care – pentru proiectele finanțate prin acorduri cu beneficiari multipli – lipsesc unul sau mai multe mandate ale partenerilor (pentru acordurile cu beneficiari multipli, a se vedea secțiunea „Acordul de grant” de mai jos).

Decizia finală

La sfârșitul procedurii de evaluare, agenția națională sau Agenția Executivă decide ce proiecte urmează să primească finanțare pe baza:

  • listei de clasificare propuse de comitetul de evaluare;
  • bugetului disponibil pentru orice acțiune dată (sau pentru orice activitate dată din cadrul unei acțiuni).

După finalizarea procedurii de evaluare, dosarele de cerere și materialul însoțitor nu sunt trimise înapoi solicitantului, indiferent de rezultatul procedurii.

Notificarea rezultatelor

Toți solicitanții vor fi informați cu privire la rezultatul evaluării printr-o scrisoare de comunicare a rezultatului evaluării. Această scrisoare va conține instrucțiuni suplimentare cu privire la următoarele etape ale procesului de semnare a acordului de grant.

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă:

Solicitanții acceptați vor fi invitați să pregătească grantul; ceilalți vor fi înscriși pe lista de rezervă sau vor fi respinși. Invitația la pregătirea grantului nu constituie un angajament oficial de finanțare. Înainte de acordarea grantului, Agenția Executivă va trebui să mai efectueze diverse verificări legale: validarea entității juridice, verificarea capacității financiare, a respectării criteriilor de excludere etc. În acest moment, solicitanților li se va cere să prezinte datele financiare ale organizației lor și să numească un LEAR.

În cazul în care solicitantul consideră că procedura de evaluare a fost eronată, acesta poate depune o plângere (respectând termenele-limită și procedurile stabilite în scrisoarea de notificare cu privire la rezultatul evaluării). De reținut că notificările care nu au fost deschise în termen de 10 zile de la trimiterea notificării se consideră că au fost accesate, iar termenele-limită vor fi luate în considerare de la deschidere/accesare (a se vedea, de asemenea, termenii și condițiile Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). De asemenea, trebuie reținut faptul că, în cazul plângerilor depuse pe cale electronică, pot exista limitări ale numărului de caractere.

Calendar orientativ pentru notificarea deciziei de acordare a grantului și pentru semnarea acordului de grant:

În cazul proiectelor din cadrul Acțiunii-cheie 1 gestionate de agențiile naționale Erasmus+, notificarea deciziei de acordare și semnarea acordului de grant vor avea loc, cu titlu informativ, la 4 luni de la termenul-limită de depunere.

În cazul proiectelor din cadrul acțiunii-cheie 2 gestionate de agențiile naționale Erasmus+, notificarea deciziei de acordare și semnarea acordului de grant vor avea loc, cu titlu informativ, la 5 luni de la termenul-limită de depunere.

În cazul proiectelor din cadrul acțiunii-cheie 2 și al acțiunii-cheie 3 gestionate de Agenția Executivă, notificarea deciziei de atribuire va avea loc, cu titlu indicativ, la 6 luni de la termenul-limită de depunere, iar semnarea acordului de grant va avea loc, cu titlu indicativ, la 9 luni de la termenul-limită de depunere