Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Što slijedi nakon podnošenja zahtjeva?

Svi zahtjevi koje zaprime nacionalne agencije ili Izvršna agencija prolaze kroz postupak ocjenjivanja.

Postupak ocjenjivanja

Projektne prijedloge ocjenjuje nacionalna ili Izvršna agencija koja je zaprimila prijavu, i to isključivo na temelju kriterija opisanih u ovom vodiču. Ocjenjivanje podrazumijeva:

  • provjeru ispunjava li prijava kriterije dopuštenosti
  • provjeru ispunjavaju li prijavitelj i predložene aktivnosti kriterije prihvatljivosti
  • provjeru ispunjava li prijavitelj kriterije za isključenje i odabir (tj. ima li operativnu i financijsku sposobnost)
  • ocjenu kvalitete kako bi se provjerilo u kojoj mjeri prijava ispunjava kriterije za dodjelu. Takvo ocjenjivanje kvalitete u većini slučajeva obavlja se uz potporu neovisnih stručnjaka. Stručnjaci svoje ocjenjivanje temelje na smjernicama koje je izradila Europska komisija. Za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ te su smjernice dostupne na internetskim stranicama Europske komisije i agencija koje su odgovorne za upravljanje Erasmus+ projektima u svakoj zemlji
  • provjeru postoji li rizik od dvostrukog financiranja. Ako je potrebno, takva se provjera obavlja u suradnji s drugim agencijama ili drugim dionicima.

Nacionalna ili Izvršna agencija imenuje ocjenjivački odbor koji će upravljati cijelim postupkom odabira. Na temelju ocjene koju je proveo ocjenjivački odbor, prema potrebi uz potporu stručnjaka, bit će odabran i sastavljen popis projekata predloženih za dodjelu bespovratnih sredstava.

Za aktivnosti obuhvaćene ovim vodičem, za vrijeme postupka ocjenjivanja od prijavitelja se može tražiti da dostave dodatne informacije ili da objasne popratne dokumente dostavljene uz prijavu, pod uvjetom da te informacije ili objašnjenja bitno ne mijenjaju prijedlog. Dodatne informacije i objašnjenja posebno su opravdani u slučaju očitih administrativnih pogrešaka prijavitelja ili u slučajevima kad – za projekte koji se financiraju na temelju ugovora za više korisnika – nedostaje jedna ili više punomoći partnera (za ugovore za više korisnika vidjeti odjeljak „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava” u nastavku).

Konačna odluka

Na kraju postupka ocjenjivanja, nacionalna ili Izvršna agencija odlučuje kojim će se projektima dodijeliti bespovratna sredstva, i to na temelju:

  • rang liste koju predlaže ocjenjivački odbor
  • dostupnog proračuna za bilo koju aktivnost (ili projektnu aktivnost u okviru te ključne aktivnosti).

Po završetku postupka ocjenjivanja dokumenti za prijavu i popratni materijali ne vraćaju se prijavitelju, bez obzira na rezultat postupka.

Obavijest o rezultatima

Svi prijavitelji primit će obavijest o ishodu ocjenjivanja. Taj će obavijest sadržavati upute o sljedećim koracima u procesu potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija:

uspješni prijavitelji bit će pozvani radi pripreme za dodjelu bespovratnih sredstava; ostali će biti uvršteni na rezervnu listu ili odbijeni. Poziv na pripremu za dodjelu bespovratnih sredstava ne predstavlja službenu obvezu za financiranje. Prije dodjele bespovratnih sredstava Izvršna agencija treba obaviti razne pravne provjere: provjeru pravnog subjekta, provjeru financijskog kapaciteta, provjeru postoje li razlozi za isključenje itd. U tom će se trenutku od prijavitelja tražiti da dostave financijske podatke svoje organizacije i imenuju zastupnika pravnog subjekta.

Ako prijavitelj smatra da je postupak ocjenjivanja bio manjkav, može podnijeti pritužbu (u skladu s rokovima i postupcima navedenima u obavijesti o ishodu ocjenjivanja). Napominjemo da se obavijesti koje nisu otvorene u roku od 10 dana od slanja smatraju pregledanima i da će se rokovi računati od otvaranja/pregleda (vidjeti i uvjete na portalu Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Napominjemo da za pritužbe koje se podnose elektroničkim putem može biti ograničen broj znakova.

Okvirni vremenski raspored za obavješćivanje o odluci o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanju ugovora:

U slučaju projekata u okviru ključne aktivnosti 1 kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+, obavijest o odluci o dodjeli i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava okvirno će uslijediti četiri mjeseca nakon roka za podnošenje zahtjeva.

U slučaju projekata u okviru ključne aktivnosti 2 kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+, obavijest o odluci o dodjeli i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava okvirno će uslijediti pet mjeseci nakon roka za podnošenje zahtjeva.

U slučaju projekata u okviru ključnih aktivnosti 2 i 3 kojima upravlja Izvršna agencija obavijest o odluci o dodjeli okvirno će uslijediti 6, a potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 9 mjeseci nakon roka za prijavu.