Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Współpraca organizacji i instytucji

Oczekuje się, że współpraca między organizacjami i instytucjami doprowadzi do opracowania, transferu lub wdrożenia innowacyjnych praktyk na szczeblu organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Oferta

Partnerstwa na rzecz współpracy

Działanie to umożliwia organizacjom uczestniczącym zdobycie doświadczenia w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie swoich zdolności, ale także osiągnięcie wysokiej jakości innowacyjnych wyników. W zależności między innymi od tego, jakie są cele konkretnego projektu, jakie organizacje w nim uczestniczą oraz jaki jest jego oczekiwany wpływ, partnerstwa na rzecz współpracy mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane:

  • Współpraca partnerska
  • Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Przeglądaj partnerstwa na rzecz współpracy

Sojusze na rzecz innowacji

Zwiększają potencjał innowacyjny Europy w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, w przedsiębiorstwach i w innych sektorach.

Przeglądaj sojusze na rzecz innowacji

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Celem jest wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Przeglądaj oferty w zakresie budowania potencjału szkolnictwa wyższego

Budowanie potencjału młodzieży

Chodzi tu o inicjatywy na rzecz współpracy i wymiany, poprawę jakości i uznawania pracy z młodzieżą oraz wspieranie nowych systemów mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

Przeglądaj oferty w zakresie budowania potencjału młodzieży

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM)

Ich celem jest wspieranie opracowywania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie.

Przeglądaj oferty EMDM

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

EMJM to wysokiej jakości zintegrowane programy studiów na poziomie magisterskim.

Przeglądaj wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Download