Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenci

Oferta dla studentów

Najważniejszym elementem programu Erasmus+ jest pobyt za granicą. Okazuje się, że to właśnie on zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Studia za granicą są okazją do tego, by doskonalić swoją znajomość języków obcych, zyskać wiarę w swoje możliwości i nauczyć się niezależności oraz poznać nową kulturę.

Dzięki Erasmusowi+ można połączyć studia za granicą ze stażem.

Oferta skierowana jest do studentów na poziomie licencjatu, magisterium oraz doktoratu.

Możliwości

Studia za granicą

Erasmus+ oferuje wsparcie podczas studiów za granicą, zarówno w krajach uczestniczących w programie Erasmus+, jak i w krajach partnerskich.

Więcej informacji

Staże za granicą

Studenci uczelni mających siedzibę w krajach uczestniczących w programie mogą otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+ na staże za granicą. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać również absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Więcej informacji

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

W ramach tych programów można uzyskać stypendium na pełny międzynarodowy program studiów magisterskich. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus charakteryzują się wysokim poziomem jakości oraz integracji programów nauczania na różnych uczelniach w wielu krajach.

Więcej informacji

Studenci dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a studenci mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni studenci instytucji przyjmującej.

Więcej informacji