Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego mających siedzibę w krajach partnerskich karta ECHE nie jest wymagana, a ramy jakości oparte są na porozumieniach między instytucjami.

Jak uzyskać kartę ECHE?

Zaproszenie do składania wniosków o kartę ECHE jest ogłaszane co roku.

Aktualną listę instytucji szkolnictwa wyższego posiadających kartę ECHE można pobrać z tej strony.

Karta przyznawana jest na cały okres trwania programu Erasmus+ do 2027 r. Jej ważność może zostać przedłużona o maksymalnie trzy lata (czyli np. do 2030 r.) w przypadku projektów, których realizacja rozpocznie się w ostatnim roku programu.

Założenia karty ECHE

Zaktualizowaliśmy zasady karty, aby dostosować je do priorytetów nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021–2027, którymi są cyfryzacja, włączenie i zrównoważony rozwój.

Do najważniejszych nowych zasad zawartych w karcie ECHE należą: zobowiązanie do zwiększenia odsetka osób z grup niedostatecznie reprezentowanych w projektach mobilności poprzez strategie integracyjne, stosowanie zielonych praktyk przy organizowaniu projektów w ramach Erasmusa+, cyfryzacja za pośrednictwem inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej i aplikacji mobilnej Erasmus+ oraz zobowiązanie do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego uczestników projektów mobilności.

Oprócz tego instytucje szkolnictwa wyższego powinny przestrzegać wymogów zalecenia Rady w sprawie pełnego, automatycznego i jak najsprawniejszego wzajemnego uznawania okresów nauki za granicą, bez konieczności zdawania przez uczestnika dodatkowych egzaminów lub uczestniczenia w dodatkowych zajęciach.

Nowe zasady zostały opracowane w porozumieniu z grupą roboczą ds. karty ECHE, w skład której wchodzą przedstawiciele agencji narodowych programu Erasmus+ i organizacji studenckich oraz eksperci ds. edukacji.

Informacje o tym, jak zagwarantować zgodność swojej instytucji z kartą ECHE, można znaleźć w wytycznych dotyczących karty ECHE oraz w przewodniku poświęconym karcie ECHE.

Samoocena

Członkowie kadry kierowniczej instytucji szkolnictwa wyższego i koordynatorzy programu Erasmus+ mogą korzystać z narzędzia do samodzielnej oceny ECHE, aby poprawić wyniki swojej instytucji. Dzięki tego rodzaju ocenie można sprawdzić, w jakim stopniu dana instytucja realizuje postanowienia karty.

Aktualnie pracujemy nad nową wersją aplikacji, dostosowaną do nowej edycji programu na lata 2021–2027. Udostępnimy ją na tej stronie.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).