Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Il-kooperazzjoni fost l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet hi mistennija li tirriżulta fl-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi fil-livelli organizzattivi, lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropej.

Opportunitajiet

Sħubijiet għall-Kooperazzjoni

Din l-azzjoni tippermetti lill-organizzazzjonijiet parteċipanti jiksbu esperjenza fil-kooperazzjoni internazzjonali u li jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom, iżda anki jipproduċu riżultati tanġibbli innovattivi ta’ kwalità għolja. Skont l-objettivi tal-proġett, l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, jew l-impatt mistenni, fost elementi oħrajn, is-Sħubijiet għall-Kooperazzjoni jistgħu jkunu ta’ daqsijiet u ta’ ambiti differenti, u jadattaw l-attivitajiet tagħhom kif xieraq.

  • Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni
  • Sħubijiet fuq Skala Żgħira

Esplora s-Sħubijiet għall-Kooperazzjoni

Alleanzi għall-Innovazzjoni

Isaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa fost l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, in-negozji u lil hinn.

Esplora l-Alleanzi għall-Innovazzjoni

Bini tal-kapaċità (edukazzjoni għolja)

Jappoġġja l-modernizzazzjoni, l-aċċessibilità, u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab.

Esplora l-bini tal-kapaċità għall-edukazzjoni għolja

Bini tal-kapaċità (żgħażagħ)

Jikkonsisti f'inizjattivi maħsuba biex irawmu l-kooperazzjoni u l-iskambji, itejbu l-kwalità u r-rikonoxximent tax-xogħol maż-żgħażagħ u jappoġġjaw skemi ta' mobbiltà tat-tagħlim mhux formali f'Pajjiżi Sħab.

Esplora l-bini tal-kapaċità għaż-żgħażagħ

Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus (EMDM).

Dawn il-proġetti jappoġġjaw it-tfassil ta’ programmi ta’ studju ta’ livell għoli fil-livell ta’ masters, imwassla b’mod konġunt minn konsorzju internazzjonali ta’ HEIs minn pajjiżi differenti minn mad-dinja kollha.

Esplora l-opportunitajiet tal-EMDM

Masters konġunti tal-Erasmus Mundus

Il-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus huma programmi ta’ studju integrati ta’ livell għoli fil-livell ta’ masters.

Esplora l-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus

Download