Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Azzjonijiet tal-Isport

L-azzjonijiet tal-Erasmus+ fil-qasam tal-isport jippromwovu l-parteċipazzjoni fl-isport, l-attività fiżika u l-attivitajiet volontarji.

Huma maħsubin biex jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà u dawk relatati mal-isport. L-opportunitajiet huma disponibbli għal organizzazzjonijiet taħt 3 Sejħiet li jindirizzaw dawn l-isfidi.

Sejħa speċifika dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet fil-qasam tal-isport hi disponibbli wkoll mill-2022. Hi mmirata lejn l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (preċedentement imsejħin Pajjiżi tal-Programm) u l-Balkani tal-Punent.

L-azzjonijiet

Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni

Maħsubin għall-organizzazzjonijiet biex jiżviluppaw u jimplimentaw attivitajiet konġunti biex jippromwovu (fost l-oħrajn) l-isport u l-attività fiżika, kif ukoll jindirizzaw theddid għall-integrità tal-isport (bħad-doping u l-logħob mixtri), jippromwovu karrieri doppji għall-atleti, itejbu l-governanza tajba, u jrawmu t-tolleranza u l-inklużjoni soċjali.

Tgħallem aktar u applika

Sħubijiet fuq Skala Żgħira

Maħsubin għal organizzazzjonijiet fil-livell lokali, organizzazzjonijiet b’anqas esperjenza u parteċipanti ġodda fil-Programm. Is-Sħubijiet fuq Skala żgħira għandhom amministrazzjoni aktar sempliċi, għotjiet iżgħar u huma iqsar mis-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni.

Tgħallem aktar u applika

Avvenimenti Sportivi Ewropej mingħajr Skop ta’ Qligħ

Maħsubin biex jinkoraġġixxu l-attività sportiva, jimplimentaw l-istrateġiji tal-UE għall-inklużjoni soċjali permezz tal-isport, irawmu l-volontarjat fl-isport, jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni u jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni fl-isport u l-attività fiżika.

Tgħallem aktar u applika

Bini tal-Kapaċitajiet fil-qasam tal-isport

Il-proġetti ta’ bini tal-kapaċitajiet huma proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-isport fl-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (preċedentement imsejħin Pajjiżi tal-Programm) u l-Balkani tal-Punent. Huma għandhom l-għan li jappoġġjaw attivitajiet u politiki sportivi bħala mezz biex jippromwovu l-valuri kif ukoll għodda edukattiva biex jippromwovu l-iżvilupp personali u soċjali tal-individwi u jibnu komunitajiet aktar koeżivi.

Tgħallem aktar u applika