Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mācību iespējas personālam

“Erasmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības personālam — pasniedzējiem un citiem.

Apmācība ārzemēs var būt darba ēnošana, darbavietas apmeklēšana, profesionālās attīstības kursi vai konkrēti prasmju pilnveidošanas pasākumi.

“Erasmus+” atbalsta mācības, kas notiek izglītības iestādēs vai attiecīgās organizācijās ārpus izglītības nozares.

Iespējas piedalīties profesionālās attīstības pasākumos ir pieejamas visu līmeņu izglītības personālam.

Augstākā izglītība

“Erasmus+” atbalsta augstākās izglītības iestāžu personāla apmācību. Varat piedalīties mācībās “Erasmus+” programmas valsts vai partnervalsts augstākās izglītības iestādē. Ja strādājat programmas valsts augstākās izglītības iestādē, varat mācīties arī organizācijā, kas nedarbojas izglītības nozarē, kādā programmas valstī vai partnervalstī.

Uzzināt vairāk

Profesionālā izglītība un apmācība

“Erasmus+” atbalsta profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nozarē strādājošu cilvēku profesionālo attīstību mācību periodos ārzemēs. Šīs iespējas var būt strukturēti kursi, mācību norīkojumi vai darba ēnošanas periodi PIA iestādē vai citā attiecīgā organizācijā, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Uzzināt vairāk

Skolu izglītība

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības darbinieku apmācību ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi, mācību norīkojumi vai darba ēnošanas periodi skolās un citās attiecīgās skolu izglītības nozarē darbojošās organizācijās, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Uzzināt vairāk

Pieaugušo izglītība

“Erasmus+” atbalsta mācību norīkojumus uz pieaugošo izglītības organizācijām ārzemēs. Tie var būt strukturēti kursi, mācību norīkojumi vai darba ēnošanas periodi pieaugušo izglītības nozarē darbojošās organizācijās, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Uzzināt vairāk

Darbinieki ar īpašām vajadzībām

Ir pieejams papildu finansējums, un šiem darbiniekiem ir tiesības uz tiem pašiem atbalsta pakalpojumiem, ko uzņemošās iestādes piedāvā vietējam personālam.

Uzzināt vairāk