Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Možnosti usposabljanja za osebje

Program Erasmus+ podpira možnosti izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju, in sicer v pedagoških in nepedagoških poklicih.

Izpopolnjevanje v tujini obsega hospitacije, opazovanje na delovnem mestu, tečaje strokovnega izpopolnjevanja in usvajanje kompetenc.

Program Erasmus+ podpira tako izpopolnjevanje v izobraževalnih ustanovah kot v ustreznih organizacijah zunaj izobraževanja.

Možnosti za poklicni in strokovni razvoj so na voljo zaposlenim na vseh stopnjah izobraževalnega sistema.

Visokošolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene na visokošolskih ustanovah. Izpopolnjevanje lahko poteka na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi. Zaposleni na visokošolski ustanovi v državi programa lahko izberejo tudi usposabljanje v organizaciji zunaj sektorja v državi programa ali partnerski državi.

Več informacij

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program Erasmus+ podpira strokovno izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Priložnosti vključujejo strukturirane tečaje, usposabljanje ali sledenje na delovnem mestu v ustanovi za poklicno in strokovno izobraževanje ali drugi ustrezni organizaciji s sedežem v državi programa Erasmus+.

Več informacij

Šolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Priložnosti vključujejo strukturirane tečaje, usposabljanje ali sledenje na delovnem mestu v šolah in drugih ustreznih organizacijah za šolsko izobraževanje s sedežem v državi programa Erasmus+.

Več informacij

Izobraževanje odraslih

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje v organizacijah za izobraževanje odraslih v tujini. Priložnosti vključujejo strukturirane tečaje, usposabljanje ali sledenje na delovnem mestu v organizacijah za izobraževanje odraslih s sedežem v državi programa Erasmus+.

Več informacij

Telesne, duševne in zdravstvene težave

Zaposlenim s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalno osebje ustanove gostiteljice.

Več informacij