Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mogućnosti stručnog usavršavanja za osoblje

Erasmus+ omogućuje osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenima u obrazovanju, i to nastavnom i nenastavnom osoblju.

Stručno usavršavanje u inozemstvu može uključivati razdoblja praćenja ili promatranja rada, programe profesionalnog razvoja ili tečajeve za usavršavanje određenih kompetencija.

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama i relevantnim organizacijama izvan obrazovnog sektora.

Mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su svim osobama zaposlenima u obrazovnom sektoru, neovisno o području u kojem rade.

Visoko obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje osoblja na visokim učilištima. Možete dobiti potporu za usavršavanje na visokom učilištu u nekoj od zemalja sudionica u programu ili partnerskih zemalja. Ako ste zaposleni na visokom učilištu u državi sudionici u programu, možete se usavršavati i u organizaciji izvan obrazovnog sektora u zemlji sudionici u programu ili partnerskoj zemlji.

Dodatne informacije

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se profesionalni razvoj osoba zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju putem stručnog usavršavanja u inozemstvu. To može uključivati strukturirane tečajeve, usavršavanje, razdoblja praćenja rada u ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili drugim relevantnim organizacijama u zemlji sudionici u programu Erasmus+.

Dodatne informacije

Odgoj i opće obrazovanje

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u inozemstvu za osoblje koje radi u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. To može uključivati strukturirane tečajeve, usavršavanje, razdoblja praćenja rada u školama ili drugim relevantnim organizacijama u obrazovnom sektoru u zemlji sudionici u programu Erasmus+.

Dodatne informacije

Obrazovanje odraslih

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u ustanovama za obrazovanje odraslih u inozemstvu. To može uključivati strukturirane tečajeve, usavršavanje, razdoblja praćenja rada u ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih u zemlji sudionici u programu Erasmus+.

Dodatne informacije

Osoblje s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama

Na raspolaganju su dodatna financijska sredstva, a osoblje ima pravo na iste usluge podrške kakve institucije primateljice pružaju lokalnom osoblju.

Dodatne informacije