Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personeel (opleiding volgen)

Erasmus+ biedt opleidingskansen voor onderwijzend en ander personeel in de onderwijssector.

Ze kunnen naar het buitenland voor job shadowing, observatieperiodes of specifieke cursussen.

De steun van Erasmus+ is beschikbaar voor opleidingen aan onderwijsinstellingen maar ook bij relevante organisaties in andere sectoren.

Alle onderwijsniveaus komen in aanmerking.

Mogelijkheden

Hoger onderwijs

Werkt u bij een instelling voor hoger onderwijs, dan kunt u via Erasmus+ subsidie krijgen voor een opleiding. Daarmee kunt u dan naar een instelling van hetzelfde niveau in een programma- of partnerland van Erasmus+. Werkt u aan zo'n instelling in een programmaland, dan kunt u ook naar organisaties buiten de onderwijssector in een programmaland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs en -opleidingen

Erasmus+ ondersteunt bijscholing van personeel in de sector beroepsonderwijs en -opleidingenmet subsidies voor opleidingen in het buitenland. Het kan daarbij gaan om een stage, meelopen met een collega (job shadowing) of een observatieperiode aan een instelling voor beroepsonderwijs en -opleidingen or een andere relevante organisatie in een Erasmus+-programmaland.

Meer informatie

Schoolonderwijs

Erasmus+ ondersteunt ook opleidingen voor medewerkers in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Het kan daarbij gaan om gestructureerde cursussen or andere evenementen, of jobshadowing bij een school of onderwijsorganisatie.

Meer informatie

Volwasseneneducatie

Erasmus+ ondersteunt ook opleidingen in het buitenland in het volwassenenonderwijs. Het kan daarbij gaan om gestructureerde cursussen, opleidingsperiodes in het buitenland, jobshadowing/observatie bij scholen of andere relevante onderwijsorganisaties.

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor dit soort personeel is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hen bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie