Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opleidingen voor onderwijspersoneel

Dankzij Erasmus+ kan zowel onderwijzend als niet-onderwijzend onderwijspersoneel een opleiding in het buitenland volgen.

Ze kunnen naar het buitenland voor job shadowing, observatieperioden, bijscholingscursussen of evenementen waar zij specifieke vaardigheden kunnen leren.

De steun van Erasmus+ is beschikbaar voor opleidingen aan onderwijsinstellingen maar ook bij relevante organisaties in andere sectoren.

Alle onderwijsniveaus komen in aanmerking.

Hoger onderwijs

Erasmus+ ondersteunt opleidingsperioden voor personeel in het hoger onderwijs. Daarmee kunt u dan naar een instelling van hetzelfde niveau in een programma- of partnerland van Erasmus+. Werkt u aan zo’n instelling in een programmaland, dan kunt u ook naar organisaties buiten de onderwijssector in een programma- of partnerland.

Meer informatie

Beroepsonderwijs en -opleiding

Erasmus+ ondersteunt bijscholing van personeel in de sector beroepsonderwijs met subsidies voor opleidingen in het buitenland. Het kan hierbij gaan om gestructureerde cursussen, opleidingsopdrachten of perioden van job shadowing bij een instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding of bij een andere relevante organisatie in een Erasmus+-programmaland.

Meer informatie

Schoolonderwijs

Erasmus+ ondersteunt ook opleidingen voor medewerkers in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Het kan hierbij gaan om gestructureerde cursussen, opleidingsopdrachten of perioden van job shadowing in scholen of onderwijsorganisaties in een Erasmus+-programmaland.

Meer informatie

Volwassenenonderwijs

Erasmus+ maakt het mogelijk om een bepaalde periode naar het buitenland te gaan om een opleiding te volgen aan een buitenlandse instelling voor volwassenenonderwijs. Het kan hierbij gaan om gestructureerde cursussen, opleidingsopdrachten of perioden van job shadowing in bij de volwasseneneducatie betrokken organisaties in een Erasmus+-programmaland.

Meer informatie

Personeel met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor deze personeelsleden is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hun bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen personeel van deze categorie.

Meer informatie