Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti un darbinieki ar fiziskām, garīgām vai veselības problēmām

Parakstot “Erasmus” Augstākās izglītības hartu, katra augstākās izglītības iestāde apņemas nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi un iespējas dalībniekiem no jebkādas vides. Tāpēc studenti un darbinieki ar fiziskām, garīgām vai ar veselību saistītām problēmām var saņemt atbalsta pakalpojumus, kurus uzņemošā iestāde sniedz saviem studentiem un darbiniekiem.

Mērķa grupa

Lai cilvēki, kuru fiziskais, garīgais vai veselības stāvoklis nosaka to, ka viņu dalība programmā "Erasmus+" nebūtu iespējama bez papildu finansiālā atbalsta, var pilnībā izmantot Eiropas mobilitātes iespējas, “Erasmus+” pievērš īpašu uzmanību viņu konsultēšanai, uzņemšanai, telpu fiziskai pieejamībai, pedagoģiskā un tehniskā atbalsta pasākumiem un jo īpaši papildu izmaksu segšanai.

Vairāki augstskolu studentu un darbinieku pārstāvji, kuri ir izraudzīti programmas “Erasmus+” popularizēšanai, ir personas ar invaliditāti. Džesika no Īrijas vēlmi piedalīties programmā “Erasmus+” pauda šādi:

“Es nolēmu braukt. Esmu cilvēks, kas nepadodas, un es gribēju izturēt šo pārbaudījumu. Es neļāvu invaliditātei gūt virsroku. Domāju, ka būtībā tās dēļ man bija vēl lielāka apņēmība iegūt veiksmīgu “Erasmus” pieredzi.”

Kāda finansiāla palīdzība ir pieejama?

Dalībniekiem ar fiziskām, garīgām vai ar veselību saistītām problēmām ir pieejams papildu finansējums, ko nodrošina “Erasmus+” iekļaušanas atbalsts. Tāpēc šīs “Erasmus+” stipendijas var būt lielākas nekā parastās studiju un stažēšanās stipendijas vai personālam paredzētās dotācijas. To mērķis ir kompensēt konkrētas grūtības, kas rodas dalībniekam (piemēram, pielāgota dzīvesvieta, palīdzība ceļojumā, medicīniskā aprūpe, atbalsta aprīkojums, mācību materiālu pielāgošana, pavadošā persona studentiem un darbiniekiem ar invaliditāti). Šī papildu atbalsta dotācija balstās uz reālām izmaksām.

Augstākās izglītības iestādēm savā tīmekļvietnē būtu jāapraksta, kā studenti un darbinieki, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, var pieprasīt šādu papildu finansiālu atbalstu.

Papildu finansējumu studentiem un darbiniekiem, kuriem ir fiziskas, garīgas vai ar veselību saistītas problēmas, var iegūt arī no citiem finansējuma avotiem vietējā, reģionālā un/vai valsts līmenī.

Kā pieteikties?

Gatavojoties “Erasmus+” mobilitātes periodam, dalībniekam, kuram ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, jānorāda savas vajadzības un papildu izmaksas, lai pieteiktos “Erasmus+” iekļaušanas atbalsta dotācijai ar nosūtošās augstskolas atbalstu.

Par pieteikšanās procedūru (pieteikuma iesniegšanas termiņš, pieteikuma veidlapas iegūšanas vieta, pieteikuma iesniegšanas vieta utt.) jautājiet “Erasmus+” koordinatoram augstskolā, kura jūs nosūta.

Augstskola un/vai valsts aģentūra pieteikumu izvērtēs un lems par papildu finansējumu.

Kur iegūt papildu informāciju?

Parasti nosūtošajai augstskolai būtu jānodrošina, ka uzņemošajā augstskolā tiek veikti vajadzīgie pasākumi, lai ņemtu vērā jūsu konkrētās vajadzības, ar nosacījumu, ka esat informējis par savu fizisko, psiholoģisko vai veselības stāvokli.

Lai pirms došanās uz ārzemēm uzzinātu vairāk par uzņemošajā augstskolā pieejamajām iespējām un aprīkojumu, jūs varat tieši sazināties ar personu, kuras pārziņā ir šie jautājumi augstskolā, kura varētu jūs uzņemt. Palīdzību varat lūgt nosūtošās universitātes starptautisko attiecību nodaļā.

Lai būtu labāk saprotams, kādus pakalpojumus katra iestāde var piedāvāt programmas dalībniekiem, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, augstskolas savos ar partneriestādēm noslēgtajos starpiestāžu līgumos var norādīt, vai tām ir atbilstoša infrastruktūra, lai varētu uzņemt šādus studentus un darbiniekus, un aprakstīt, kādi atbalsta pasākumi tiek piedāvāti studentiem.

Noderīgu informāciju varat atrast tīmekļvietnē par iekļaujošu mobilitāti.

Varat arī lūgt savas valsts aģentūru sniegt sīkāku informāciju par konkrētiem jautājumiem, kas jums rodas, plānojot apmaiņas periodu ārzemēs.

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra piedāvā sarakstu ar saitēm, kontaktpunktiem un informāciju par ES/EEZ valstīm. Tas varētu palīdzēt studentiem ar īpašām izglītības vajadzībām.