Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Képzési lehetőségek szakemberek számára

Az Erasmus+ képzési lehetőségeket kínál az oktatási ágazatban – tanári vagy nem tanári minőségben – dolgozó szakemberek számára.

A külföldi képzés szakmai látogatást (job shadowing), szakmai megfigyelést, szakmai továbbképző tanfolyamokat és kompetenciaépítő eseményeket egyaránt magában foglalhat.

Az Erasmus+ program mind az oktatási intézmények, mind az oktatási ágazaton kívül tevékeny releváns szervezetek által biztosított képzési tevékenységeket támogatja.

A szakmai továbbfejlődést célzó tevékenységekben való részvételre az oktatás összes szintjén dolgozó szakembereknek lehetőségük nyílik.

Felsőoktatás

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek meghatározott ideig képzésben vegyenek részt külföldön. A program jóvoltából az érdeklődők programországban, illetve partnerországban működő felsőoktatási intézményben egyaránt képzésben részesülhetnek. Ha Ön egy programországban működő felsőoktatási intézményében dolgozik, arra is lehetősége nyílik, hogy az oktatási ágazaton kívüli szervezetek valamelyikénél vegyen részt képzésben egy másik programországban.

További információk

Szakképzés

Az Erasmus+ támogatja, hogy a szakképzés területén dolgozók külföldi képzési időszakok keretében bővítsék szakmai ismereteiket. A külföldi képzési időszak alatt a szakemberek részt vehetnek szervezett tanfolyamokon, meghatározott időtartamú képzési tevékenységekben és szakmai látogatásokon valamely Erasmus+ programországban működő szakképzési intézményben vagy más releváns szervezetnél.

További információk

Közoktatás

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek képzési tevékenységekben vegyenek részt külföldön. A külföldi képzési időszak alatt a szakemberek részt vehetnek szervezett tanfolyamokon, meghatározott időtartamú képzési tevékenységekben és szakmai látogatásokon valamely Erasmus+ programországban működő szakképzési intézményben vagy más releváns szervezetnél.

További információk

Felnőttoktatás

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig képzési tevékenységben vegyenek részt külföldi felnőttoktatási intézményekben. A külföldi képzési időszak alatt a szakemberek részt vehetnek szervezett tanfolyamokon, meghatározott időtartamú képzési tevékenységekben és szakmai látogatásokon valamely Erasmus+ programországban működő szakképzési intézményben vagy más releváns szervezetnél.

További információk

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű szakemberek kiegészítő pénzügyi támogatásban részesülhetnek, és jogosultak ugyanolyan támogató szolgáltatásokra, mint amilyeneket a fogadó intézmény a helyi szakembereknek nyújt.

További információk