Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Fortbildning för personal

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal i utbildningssektorn fortbilda sig utomlands.

Det kan vara jobbskuggning, arbetsplatsbesök, undervisningsuppdrag, kurser eller andra evenemang.

Fortbildningen kan ges både vid utbildningsinstitutioner och relevanta organisationer utanför utbildningssektorn.

Personal på alla utbildningsnivåer kan delta.

Högre utbildning

Genom Erasmus+ kan universitets- och högskolepersonal fortbilda sig vid ett lärosäte i ett annat program- eller partnerland. Om du arbetar vid ett lärosäte i ett programland kan du också fortbilda dig vid en annan typ av organisation i ett annat program- ett partnerland.

Läs mer

Yrkesutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med yrkesutbildning fortbilda dig utomlands genom kurser, undervisningsuppdrag eller jobbskuggning på en yrkesskola eller annan relevant organisation i ett programland.

Läs mer

Skolan

Erasmus+ stöder fortbildning utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det kan vara kurser, undervisningsuppdrag eller jobbskuggning på skolor eller andra relevanta organisationer i ett programland.

Läs mer

Vuxenutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med vuxenutbildning fortbilda dig utomlands genom kurser, undervisningsuppdrag eller jobbskuggning vid relevanta organisationer i ett programland.

Läs mer

För dig med särskilda behov

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna anställda.

Läs mer