Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolu izglītība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskā personāla norīkošanu mācīšanai ārvalstu skolās.

Mācot bērnus ārzemēs, jūs varat paplašināt redzesloku, apmainīties pieredzē ar citas valsts kolēģiem un iepazīties ar jaunu vērtīgu praksi izglītības jomā.

Šādas iespējas ir to skolu pedagogiem, kuras atrodas “Erasmus+” programmas valstīs.

Ilgums

Norīkojuma laiks nedrīkst būt mazāks par 2 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu pasniegt ārzemju skolā, piedaloties “Erasmus+” programmā, jūsu skolai jāpiesakās dalībai skolu izglītības mobilitātes projektā. Mobilitātes projektam jābūt iekļautam skolas Eiropas attīstības plānā un jāatbilst skaidri noteiktajām attīstības vajadzībām. Tam jānodrošina, lai jūsu ārzemēs gūtā pieredze tiktu gan pienācīgi atzīta, gan kopīgota jūsu iestādē.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas izmaksā koordinētājai organizācijai (jūsu skolai vai konsorcija koordinatoram), un tās segs jūsu ceļojuma izmaksas un uzturēšanās izdevumus ārzemēs, kā arī nodrošinās organizatorisko atbalstu dalībiestādēm.

Kā pieteikties

Jūs nevarat pats pieteikties dotācijai kā privātpersona. Pieteikumu iesniedz skolas (vai konsorcija koordinatori skolu vārdā), kuras savukārt izvēlas norīkojuma kandidātus no savu darbinieku vidus.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un pārredzami, un tai jātiek pienācīgi dokumentētai.

Plašāka informācija

Apvaicājieties savā skolā, vai jums ir šīs iespējas.

Tās ir sīki izklāstītas arī programmas vadlīnijās:

  • ieskatieties B daļā par piešķiršanas un atbilstības kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var jums atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt noformēt pieteikumu.

eTwinning” ir skolu tīkls, kurā Eiropas skolās strādājošie pedagogi var sazināties, sadarboties, izstrādāt projektus, apmainīties ar pieredzi un iesaistīties Eiropā lielākajā mācību kopienā.

School Education Gateway” ir virtuālā platforma, kas ļauj skolotājiem, skolām, ekspertiem un visiem pārējiem uzzināt, kādi jaunumi, tendences, politika, iniciatīvas un aktivitātes pastāv skolu izglītībā. Tajā var ar kolēģiem apspriest svarīgus jautājumus.