Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesionālā izglītība un apmācība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm ārzemēs.

Ja jūs strādājat PIA jomā, varat kādu laiku mācīt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī.

Šādas organizācijas var būt, piemēram, uzņēmumi, publiskas iestādes, sociālie partneri, pētniecības institūti un nevalstiskās organizācijas.

Ilgums

Pasniedzējus var norīkot uz laiku, kas nav mazāks par 2 dienām, bet nepārsniedz 2 mēnešus, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Pirms sākat pasniegt ārzemēs, jums ar jūsu iestādi un viesorganizāciju jānoslēdz mobilitātes līgums. Šajā līgumā tiek norādīti izglītošanās mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā notiks mācīšanas perioda oficiālā atzīšana.

Finansiāls atbalsts

ES finansējums (dotācija) palīdzēs segt jūsu ceļa izdevumus un uzturēšanās izmaksas ārzemēs, kā arī nodrošinās organizatorisko atbalstu dalībiestādēm.

Lai gan dotācija ir no ES, tās izmaksu pārvalda iesaistītās PIA iestādes, kas ir atbildīgas par maksājumu veikšanu apmaiņas dalībniekiem.

Kā pieteikties

Ja jūs strādājat profesionālās izglītības un apmācības jomā, jūs nevarat pieteikties dotācijai kā privātpersona. Pieteikumus iesniedz PIA iestādes, kas no savu darbinieku vidus izvēlas kandidātus pasniedzēja darbam ārzemēs.

Atlases kritērijiem jābūt taisnīgiem, caurskatāmiem un pienācīgi dokumentētiem.

Ja nestrādājat PIA iestādē, jums jāsaņem uzaicinājums no PIA iestādes, lai varētu pasniegt ārzemēs, piedaloties “Erasmus+” programmā.

Plašāka informācija

Sazinieties ar savu PIA iestādi, lai noskaidrotu, vai jums ir šādas iespējas.

Tas ir sīki izklāstīts arī “Erasmus+” programmas vadlīnijās:

  • ieskatieties B daļā par piešķiršanas un atbilstības kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var jums atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt noformēt pieteikumu.