Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iespējas programmā “Erasmus+”

Programma “Erasmus+” (2021–2027), kuras budžets ir aptuveni 26 miljardi eiro, piedāvā vairāk mobilitātes un sadarbības iespēju nekā jebkad agrāk.

Slide

Uzzināt vairāk par pieejamajām darbībām

Esmu fiziska persona

Studenti, mācībspēki, stažieri, pieaugušie apmācāmie, apmaiņa un sakaru veidošana

Piesakos organizācijas vārdā

Mācību mobilitāte, inovācija, atbalsts politikas reformai, Žana Monē vārdā nosauktās darbības, sports

Pieteikšanās procedūra

  • Iespējams, ka jums ir jāpiesakās ar organizācijas starpniecību vai kopā ar partneriem. Tas, vai drīkstat pieteikties, var būt atkarīgs arī no tā, kuru valsti pārstāvat.

  • Uzziniet, kā varat pieteikties un kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu.

What's in it for me?

Exchanges, placements, training programmes and more are possible when your school or training centre gains Erasmus+ funding.

School education

Get a snapshot of opportunities in school education.

Adult education

Get a snapshot of opportunities in adult education.