Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Töötajate koolitusvõimalused

Programm „Erasmus+“ pakub koolitusvõimalusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte.

Koolitusperioodid välismaal võivad hõlmata töövarjuna tegutsemist, vaatlemist, ametialaseid koolitusi või pädevuse suurendamise alast tegevust.

Programmist „Erasmus+“ toetatakse nii kõrgkoolides kui ka muudes organisatsioonides toimuvaid koolitusi.

Ametialase arenguga seotud tegevuses saavad osaleda kõigi haridustasemete töötajad.

Kõrgharidus

Programmist „Erasmus+“ toetatakse kõrgkoolide töötajate koolituslähetusi. Tänu programmile „Erasmus+“ saate osaleda programmi- või partnerriikide kõrgkoolides toimuvatel koolitustel. Kui töötate programmiriigi kõrgkoolis, siis saate osaleda ka koolitustel, mis toimuvad programmi- või partnerriikide muudes organisatsioonides.

Lisateave

Kutseharidus ja -õpe

Programmist „Erasmus+“ toetatakse kutsehariduse ja -koolituse valdkonna töötajate ametialast arengut välismaal toimuvate koolituste kaudu. Koolitus võib hõlmata struktureeritud kursusi, koolituslähetusi või töövarjuperioodi programmiriigi kutseharidus- ja -koolitusasutuses või muus asjakohases organisatsioonis.

Lisateave

Üldharidus

Programmi „Erasmus+“ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teistes riikides toimuvas koolitustegevuses. Koolitus võib hõlmata struktureeritud kursusi, koolituslähetusi või töövarjuperioodi programmiriigi koolis või muus asjakohases haridusvaldkonnaga seotud organisatsioonis.

Lisateave

Täiskasvanuharidus

Programmist „Erasmus+“ toetatakse koolituslähetusi välismaistesse täiskasvanuõppe organisatsioonidesse. Koolitus võib hõlmata struktureeritud kursusi, koolituslähetusi või töövarjuperioodi programmiriigi täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonis.

Lisateave

Füüsiliste, vaimsete või tervislike erivajadustega töötajad

Selleks on olemas täiendavad rahalised vahendid ja töötajatel on õigus samaväärsetele tugiteenustele, mida vastuvõttev asutus pakub kohalikele töötajatele.

Lisateave