Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Možnosti školení pro pracovníky

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné činnosti.

V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se účastnit kurzů profesního rozvoje či konkrétních akcí prohlubujících jejich znalosti a dovednosti.

Erasmus+ podporuje jak školení ve vzdělávacích institucích, tak v organizacích relevantního zaměření působících mimo odvětví vzdělávání.

Účast na aktivitách v zájmu profesního rozvoje mají otevřenou pracovníci působící na všech úrovních vzdělávání.

Vysokoškolské vzdělávání

Program Erasmus+ podporuje programy školení pro pracovníky vysokoškolských institucí. Díky tomu se můžete účastnit školení ve vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi. Pokud pracujete ve vysokoškolské instituci v programové zemi, můžete se také školit v organizaci, která v programové či partnerské zemi působí mimo odvětví vzdělávání.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to formou vzdělávacích pobytů v zahraničí. Může jít o strukturovaný kurz, školicí pobyt nebo praktickou stáž, kde získáte zkušenosti sledováním práce ostatních pedagogů v zahraniční instituci odborného vzdělávání a přípravy nebo v jiné příslušné organizaci se sídlem v programové zemi Erasmus+.

Další informace

Školní vzdělávání

Erasmus+ podporuje školení pracovníků z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Může se jednat o strukturovaný kurz, školicí pobyt nebo praktickou stáž, kde získáte zkušenosti sledováním práce ostatních pedagogů na zahraniční škole či v jiné organizaci zabývající se školním vzděláváním, jež má sídlo v programové zemi Erasmus+.

Další informace

Vzdělávání dospělých

Erasmus+ podporuje školicí pobyty pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Může se jednat o strukturovaný kurz, školicí pobyt nebo praktickou stáž, kde získáte zkušenosti sledováním práce ostatních pracovníků v organizaci zabývající se vzděláváním dospělých, jež má sídlo v programové zemi Erasmus+.

Další informace

Pracovníci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Z prostředků programu Erasmus+ je v této oblasti k dispozici doplňkové financování a pracovníci mají právo na tutéž podporu, která je přijímající institucí poskytována místním pracovníkům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další informace